หน้าแรก | จองที่พักออนไลน์ | เว็บไซต์กลางสำนักอุทยานแห่งชาติ | สำหรับเจ้าหน้าที่
ผู้เข้าชม : 20671076 คน | อังคาร 7 เมษายน 2563  
     
 
ข่าวจากพื้นที่อนุรักษ์
button อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีด ดำเนินการต้านไวรัสวิด-19
[27 มี.ค. 2563]
button อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีด ร่วมต้านไวรัส โควิด-19
[17 มี.ค. 2563]
button อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีดสำรวจการครอบครองที่ดินที่อยู่อาศัยของราษฎร์ที่อยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีด
[12 มี.ค. 2563]
button อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีด ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
[27 ก.พ. 2563]
button อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีดร่วมกิจกรรมจิตอาสา
[27 ก.พ. 2563]
button อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีดร่วมกับ ม.ทักษิณ จัดกิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ
[18 ก.พ. 2563]
button อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ร่วมรณรงค์ลดขยะมูลฝอยในเขตอุทยานแห่งชาติ
[18 ก.พ. 2563]
button การประชุมคณะทำงานการสำรวจครอบครองที่ดิน ระดับพื้นที่
[23 ม.ค. 2563]
button สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 จัดประชุม "คณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อน (Road Map) ในพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน"
[19 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติตาดโตน จัดงานพิธีรวมใจคืนผืนป่า
[16 ส.ค. 2558]
 
     

     
 
ท่องเที่ยวทั่วไทย
 
     

     
 
ค้นหาข้อมูลท่องเที่ยว
 
     

     
 
กฎ ระเบียบ แบบฟอร์ม เอกสารเผยแพร่
button ปิดการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยานทุกแห่ง เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19
[24 มี.ค. 2563]
button ประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกผาแตก ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลม
[16 มี.ค. 2563]
button ประกาศกำหนดอัตราค่าบริการสำหรับบุคคลเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติขุนสถาน
[11 มี.ค. 2563]
button ประกาศยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติ ช่วงเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2563
[20 ธ.ค. 2562]
button ประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น เป้นการชั่วคราว
[18 ต.ค. 2562]
button ประกาศ โครงการอนุรักษ์ช้างป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ในภาคตะวันออก
[3 ต.ค. 2562]
button พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562
[11 มิ.ย. 2562]
button แบบฟอร์มสำรวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ภายในหน่วยงาน
[4 มิ.ย. 2562]
button การเตรียมความพร้อมและกำชับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ ช่วงเทศกาลสงกรานต์
[9 เม.ย. 2562]
button ร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ....
[22 มี.ค. 2562]
 
     

     
 
ข่าวสมัครงาน
button ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักอุทยานแห่งชาติ
[13 มี.ค. 2563]
button ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ของสำนักอุทยานแห่งชาติ
[6 มี.ค. 2563]
button ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักอุทยานแห่งชาติ
[14 ก.ย. 2561]
 
     

ข้อมูลทั่วไป
ประวัติความเป็นมา
เนื่องจากพื้นที่บริเวณเทือกเขาบรรทัด มีสภาพป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ และในอดีตเคยเป็นเขตพื้นที่ที่มีการเคลื่อนไหวต่อสู้ของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย กองทัพภาคที่ 1 จึงได้ขอให้กรม ป่าไม้ในสมัยนั้นพิจารณาประกาศจัดตั้งพื้นที่ดังกล่าวเป็นอุทยานแห่งชาติ โดยได้สำรวจเพื่อจัดตั้งพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าตาพระยา ป่าดงใหญ่ ป่าบ้านกรวด แปลงที่ห้า และป่าใกล้เคียง ในท้องที่จังหวัดสระแก้วและจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นอุทยานแห่งชาติ
ต่อมาจึงได้มีการประกาศจัดตั้งอุทยานแห่งชาติตาพระยา โดยมีพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าบ้านกรวด แปลงที่ ห้า และป่าดงใหญ่ ในท้องที่ตำบลบึงเจริญ ตำบลจันทบเพชร ตำบลสายตะกู ตำบลหนองไม้งาม ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด ตำบลโนนดินแดง ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง ตำบลสำโรงใหม่ ตำบลหนองแวง ตำบลตาจง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ และป่าตาพระยา ในท้องที่ตำบลทัพราช ตำบลทัพไทย อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว เป็นอุทยานแห่งชาติ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 113 ตอนที่ 65 ก ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2539 นับเป็นอุทยานแห่งชาติ ลำดับที่ 82 ของประเทศไทย โดยมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 371,250 ไร่ หรือ 594 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ของ 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสระแก้วและจังหวัดบุรีรัมย์

อุทยานแห่งชาติตาพระยาเป็นส่วนหนึ่งของผืนป่าดงพญาเย็น - เขาใหญ่ ได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2548 มีพื้นที่รวม 6,152.13 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3,845,081.25 ไร่ ประกอบด้วย 5 พื้นที่อนุรักษ์ ได้แก่ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติทับลาน อุทยานแห่งชาติปางสีดา อุทยานแห่งชาติตาพระยา และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่

ที่ตั้ง อาณาเขต และพิกัด
อุทยานแห่งชาติตาพระยา เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีรูปลักษณะค่อนข้างยาว และทอดตัวในแนว ทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกของเทือกเขาบรรทัด บริเวณบ้านหนองผักแว่น ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ไปจนถึงช่องจันทร์แดง เทือกเขาพนมดงรัก บริเวณบ้านสายโทใต้สิบ ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ มีแนวเขตติดกับราชอาณาจักรกัมพูชา ทางด้านทิศตะวันออกตั้งแต่ หลักเขตประเทศที่ 24 บริเวณอำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ตลอดแนวจนถึงหลักเขตที่ 28 บริเวณอำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
ที่ทำการอุทยานแห่งชาติตาพระยา ตั้งอยู่ในเขตท้องที่ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ที่พิกัด N0248366 E1563596 บริเวณที่ตั้งที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ติดกับทางหลวงหมายเลข 3486 อำเภอ ตาพระยา – อำเภอโนนดินแดง ซึ่งเป็นจุดที่การเดินทางเข้าถึงสะดวก โดยอยู่ห่างจากอำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว ประมาณ 100 กิโลเมตร และห่างจากอำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ประมาณ 128 กิโลเมตร
สำหรับหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติตาพระยามี 4 หน่วย ได้แก่ 1. หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติตาพระยาที่ ตย.1 (ทัพไทย) ที่พิกัด N1563678 E272212 ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของที่ทำการอุทยานแห่งชาติตาพระยา ใกล้หมู่บ้านทับทิมสยาม ตำบลทัพไทย อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติตาพระยา ประมาณ 35 กิโลเมตร
2. หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติตาพระยาที่ ตย.2 (โนนดินแดง) ที่พิกัด N1581451 E260677 ตั้งอยู่ทางด้านทิศเหนือของที่ทำการอุทยานแห่งชาติตาพระยา ติดกับอ่างเก็บน้ำลำนางรอง ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติตาพระยา ประมาณ 30 กิโลเมตร
3. หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติตาพระยาที่ ตย.3 (อ่างเมฆา) ที่พิกัด N1587510 E292815 ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของที่ทำการอุทยานแห่งชาติตาพระยาติดกับอ่างเก็บน้ำห้วยเมฆา ตำบลบึงเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติตาพระยา ประมาณ 80 กิโลเมตร
4. หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติตาพระยาที่ ตย.4 (กลางดง) ที่พิกัด N1562972 E239377 ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของที่ทำการอุทยานแห่งชาติตาพระยา ติดกับบ้านใหม่ไทยถาวร ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติตาพระยา ประมาณ 12 กิโลเมตร

เส้นทางคมนาคม
การเดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติตาพระยา สามารถเดินทางโดยรถยนต์ จากกรุงเทพฯ ไปยัง อำเภออรัญประเทศ ระยะทาง 245 กิโลเมตร แล้วใช้เส้นทาง อรัญประเทศ – นางรอง เส้นทางหลวงหมายเลข 3486 ผ่านอำเภอตาพระยา ถึงบ้านช่องเขาตะโก รวมระยะทาง 77 กิโลเมตร ถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติตาพระยา

สภาพภูมิประเทศ
ลักษณะทางภูมิศาสตร์กายภาพ
อุทยานแห่งชาติตาพระยา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของที่ราบสูงโคราช มีลักษณะพื้นที่ ค่อนข้างยาว วางตัวในแนวทิศตะวันตก–ตะวันออก จากเทือกเขาบรรทัดจนไปถึงเทือกเขาพนมดงรัก สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 206 –579 เมตร ความลาดชันเฉลี่ยทั้งพื้นที่ร้อยละ 35 ยอดเขาที่สูงที่สุดในบริเวณอุทยานแห่งชาติตาพระยาอยู่ทางด้านทิศตะวันตก ได้แก่ เขาพรานนุช ซึ่งสูง 579 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ทางด้านเหนือของเทือกเขาบรรทัดมีลักษณะลาดยาวไปทางทิศเหนือ ส่วนทางด้านใต้เป็นผาชัน ลงไปสู่ที่ราบต่ำ
จากลักษณะภูมิประเทศดังกล่าวทำให้พื้นที่อุทยานแห่งชาติตาพระยา เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร หลายสาย เช่น ลำสะโตน ลำนางรอง ลำจังหัน ลำปะเทีย ห้วยซับกระโดน ห้วยนาเหนือ ห้วยเมฆา ห้วยโอบก ลำห้วยลำธารต่างๆ ดังกล่าวเกือบทั้งหมดมีทิศทางการไหลจากเทือกเขาบรรทัดผ่านทางตอนเหนือของอุทยานแห่งชาติไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ และมีลำน้ำที่ไหลจากทิศตะวันตกของอุทยานแห่งชาติไปทางตอนใต้ของอุทยานแห่งชาติ 1 สายหลัก ได้แก่ ลำสะโตน
ลักษณะทางธรณีวิทยา
สภาพธรณีวิทยาภายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตาพระยาและบริเวณใกล้เคียง พบว่าพื้นที่ อุทยานแห่งชาติตาพระยา ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 53.51 ) เป็นหินตะกอนยุคจูแรสซิก ในหน่วยหินภูกระดึง ซึ่งพบบริเวณพื้นที่ตอนกลางของอุทยานแห่งชาติทอดยาวไปตามเทือกเขาบรรทัด รองลงมาเป็นหินตะกอนยุคจูแรสซิกในหน่วยหินเสาขรัว ซึ่งพบทางตอนเหนือของอุทยานแห่งชาติเป็นบริเวณกว้างในสัดส่วนประมาณร้อยละ 26.9 ของพื้นที่อุทยานแห่งชาติตาพระยา นอกจากนี้ยังพบหินตะกอนยุคครีเทเซียสในหน่วยหินภูพาน บริเวณพื้นที่ตอนบนสุดของพื้นที่อุทยานแห่งชาติ และหินตะกอนตะพักลำน้ำ และหินตะกอนเชิงเขาบริเวณด้านใต้และตะวันออกเฉียงใต้ของอุทยานแห่งชาติด้วย
สำหรับสภาพธรณีวิทยาบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงประกอบด้วยหน่วยหินต่างๆ เช่นเดียวกับที่พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตาพระยา รวมทั้งหินตะกอนยุคครีเทเซียสในหน่วยหินโคกกรวดด้วย

ลักษณะทางปฐพีวิทยา
ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตาพระยา ซึ่งมีพื้นที่ 371,250 ไร่ ประกอบกับชุดดินต่างๆ 7 ชุด โดยมีสัดส่วนของหน่วยผสมของดินที่มีความลาดชันมาก (slope complex ) มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 42.95 ของพื้นที่อุทยานแห่งชาติทั้งหมด รองลงมาได้แก่ ชุดดินโคราช ชุดดินน้ำพอง และชุดดินเรณูสัมพันธ์ ร้อยละ 31.71 ชุดดินเรณู ร้อยละ 9.26 ชุดดินสูงเนิน ร้อยละ 5.83 และชุดดินเรณูที่มีปฏิกิริยาดินเป็นด่างสัมพันธ์ ร้อยละ 4.33 0.32 และ 0.02 ของพื้นที่อุทยานแห่งชาติทั้งหมด ตามลำดับ

สภาพภูมิอากาศ/ช่วงเวลาในการท่องเที่ยว
ลักษณะภูมิอากาศ
สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปของภูมิภาคนี้มักอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผลให้มีฤดูกาล 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึง เดือนเมษายน ฤดูฝนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม และฤดูหนาว ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม ในช่วงฤดูลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงฤดูฝน ความชุ่มชื้นจะถูกพัดพามาจากทะเลอันดามันและอ่าวไทย ทำให้พื้นที่บริเวณนี้ได้รับปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อเดือน 161.5 – 264.9 มิลลิเมตร อย่างไรก็ตามปริมาณฝนในพื้นที่ยังขึ้นอยู่กับว่าอยู่ทางทิศใดของเทือกเขาพนมดงรักด้วย หากอยู่ในแนวปะทะของเทือกเขาพนมดงรักจะทำให้ฝนตกในบริเวณด้านที่รับลมมากกว่าด้านไม่รับลม สำหรับฤดูหนาวเป็นช่วงที่ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิ เท่ากับ 24.9-27.7 องศาเซลเซียส

ตำแหน่งที่ตั้ง


ภาพแหล่งท่องเที่ยว


... เปิดอ่าน 4151 ครั้ง