หน้าแรก | จองที่พักออนไลน์ | เว็บไซต์กลางสำนักอุทยานแห่งชาติ | สำหรับเจ้าหน้าที่
ผู้เข้าชม : 18103233 คน | พุธ 24 เมษายน 2562  
     
 
ข่าวจากพื้นที่อนุรักษ์
button เตือน!! พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน วันที่ 1-2 เมษายน 2562
[2 เม.ย. 2562]
button สำนักอุทยานแห่งชาติ จะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เจตนารมณ์และแนวคิดการนำร่องพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .... สูู่การปฏิบัติการ ในวันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด
[22 มี.ค. 2562]
button สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 จัดประชุม "คณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อน (Road Map) ในพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน"
[19 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติตาดโตน จัดงานพิธีรวมใจคืนผืนป่า
[16 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติตาดโตน จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม
[16 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล 83 พรรษา มหาราชินี เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558
[14 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ขอปิดแหล่งท่องเที่ยวบริเวณโป่งน้ำร้อนท่าปาย (เปิดให้บริการตามปกติแล้ว)
[12 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติดอยภูนางร่วมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2558
[7 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง ออกตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ ประจำเดือน กรกฎาคม 2558
[7 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติตาดโตน รับมอบโล่ห์พร้อมป้ายรณรงค์ห้องน้ำสะอาดเพื่อการท่องเที่ยว
[6 ส.ค. 2558]
 
     

     
 
ท่องเที่ยวทั่วไทย
 
     

     
 
ค้นหาข้อมูลท่องเที่ยว
 
     

     
 
กฎ ระเบียบ แบบฟอร์ม เอกสารเผยแพร่
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
[19 เม.ย. 2562]
พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่8) พ.ศ.2562
[19 เม.ย. 2562]
button การเตรียมความพร้อมและกำชับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ ช่วงเทศกาลสงกรานต์
[9 เม.ย. 2562]
button รายงานการประเมินประสิทธิภาพการจัดการอุทยานแห่งชาติแม่วงก์
[28 มี.ค. 2562]
button ร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ....
[22 มี.ค. 2562]
button ประกาศสำนักอุทยานแห่งชาติ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
[8 มี.ค. 2562]
button ประกาศสำนักอุทยานแห่งชาติ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบ ในการประเมินความเหมาสมกับตำแหน่งในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ ของสำนักอุทยานแห
[5 มี.ค. 2562]
button ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง ยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติสำหรับบุคคลชาวไทย และยานพาหนะ ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2560.
[29 ธ.ค. 2559]
button คำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ 2698/2559 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการบริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติช่วงเทศกาลท่องเที่ยว
[20 ธ.ค. 2559]
button แบบฟอร์มการจัดทำฐานข้อมูลด้านการจัดการท่องเที่ยวและนันทนาการ เรื่อง รายละเอียดแบบสำรวจห้องน้ำ-สุขา
[13 ต.ค. 2559]
 
     

ข้อมูลทั่วไป
ประวัติความเป็นมา
เนื่องจากพื้นที่บริเวณเทือกเขาบรรทัด มีสภาพป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ และในอดีตเคยเป็นเขตพื้นที่ที่มีการเคลื่อนไหวต่อสู้ของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย กองทัพภาคที่ 1 จึงได้ขอให้กรม ป่าไม้ในสมัยนั้นพิจารณาประกาศจัดตั้งพื้นที่ดังกล่าวเป็นอุทยานแห่งชาติ โดยได้สำรวจเพื่อจัดตั้งพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าตาพระยา ป่าดงใหญ่ ป่าบ้านกรวด แปลงที่ห้า และป่าใกล้เคียง ในท้องที่จังหวัดสระแก้วและจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นอุทยานแห่งชาติ
ต่อมาจึงได้มีการประกาศจัดตั้งอุทยานแห่งชาติตาพระยา โดยมีพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าบ้านกรวด แปลงที่ ห้า และป่าดงใหญ่ ในท้องที่ตำบลบึงเจริญ ตำบลจันทบเพชร ตำบลสายตะกู ตำบลหนองไม้งาม ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด ตำบลโนนดินแดง ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง ตำบลสำโรงใหม่ ตำบลหนองแวง ตำบลตาจง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ และป่าตาพระยา ในท้องที่ตำบลทัพราช ตำบลทัพไทย อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว เป็นอุทยานแห่งชาติ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 113 ตอนที่ 65 ก ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2539 นับเป็นอุทยานแห่งชาติ ลำดับที่ 82 ของประเทศไทย โดยมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 371,250 ไร่ หรือ 594 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ของ 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสระแก้วและจังหวัดบุรีรัมย์

อุทยานแห่งชาติตาพระยาเป็นส่วนหนึ่งของผืนป่าดงพญาเย็น - เขาใหญ่ ได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2548 มีพื้นที่รวม 6,152.13 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3,845,081.25 ไร่ ประกอบด้วย 5 พื้นที่อนุรักษ์ ได้แก่ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติทับลาน อุทยานแห่งชาติปางสีดา อุทยานแห่งชาติตาพระยา และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่

ที่ตั้ง อาณาเขต และพิกัด
อุทยานแห่งชาติตาพระยา เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีรูปลักษณะค่อนข้างยาว และทอดตัวในแนว ทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกของเทือกเขาบรรทัด บริเวณบ้านหนองผักแว่น ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ไปจนถึงช่องจันทร์แดง เทือกเขาพนมดงรัก บริเวณบ้านสายโทใต้สิบ ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ มีแนวเขตติดกับราชอาณาจักรกัมพูชา ทางด้านทิศตะวันออกตั้งแต่ หลักเขตประเทศที่ 24 บริเวณอำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ตลอดแนวจนถึงหลักเขตที่ 28 บริเวณอำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
ที่ทำการอุทยานแห่งชาติตาพระยา ตั้งอยู่ในเขตท้องที่ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ที่พิกัด N0248366 E1563596 บริเวณที่ตั้งที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ติดกับทางหลวงหมายเลข 3486 อำเภอ ตาพระยา – อำเภอโนนดินแดง ซึ่งเป็นจุดที่การเดินทางเข้าถึงสะดวก โดยอยู่ห่างจากอำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว ประมาณ 100 กิโลเมตร และห่างจากอำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ประมาณ 128 กิโลเมตร
สำหรับหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติตาพระยามี 4 หน่วย ได้แก่ 1. หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติตาพระยาที่ ตย.1 (ทัพไทย) ที่พิกัด N1563678 E272212 ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของที่ทำการอุทยานแห่งชาติตาพระยา ใกล้หมู่บ้านทับทิมสยาม ตำบลทัพไทย อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติตาพระยา ประมาณ 35 กิโลเมตร
2. หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติตาพระยาที่ ตย.2 (โนนดินแดง) ที่พิกัด N1581451 E260677 ตั้งอยู่ทางด้านทิศเหนือของที่ทำการอุทยานแห่งชาติตาพระยา ติดกับอ่างเก็บน้ำลำนางรอง ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติตาพระยา ประมาณ 30 กิโลเมตร
3. หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติตาพระยาที่ ตย.3 (อ่างเมฆา) ที่พิกัด N1587510 E292815 ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของที่ทำการอุทยานแห่งชาติตาพระยาติดกับอ่างเก็บน้ำห้วยเมฆา ตำบลบึงเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติตาพระยา ประมาณ 80 กิโลเมตร
4. หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติตาพระยาที่ ตย.4 (กลางดง) ที่พิกัด N1562972 E239377 ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของที่ทำการอุทยานแห่งชาติตาพระยา ติดกับบ้านใหม่ไทยถาวร ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติตาพระยา ประมาณ 12 กิโลเมตร

เส้นทางคมนาคม
การเดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติตาพระยา สามารถเดินทางโดยรถยนต์ จากกรุงเทพฯ ไปยัง อำเภออรัญประเทศ ระยะทาง 245 กิโลเมตร แล้วใช้เส้นทาง อรัญประเทศ – นางรอง เส้นทางหลวงหมายเลข 3486 ผ่านอำเภอตาพระยา ถึงบ้านช่องเขาตะโก รวมระยะทาง 77 กิโลเมตร ถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติตาพระยา

สภาพภูมิอากาศ/ช่วงเวลาในการท่องเที่ยว
ลักษณะภูมิอากาศ
สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปของภูมิภาคนี้มักอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผลให้มีฤดูกาล 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึง เดือนเมษายน ฤดูฝนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม และฤดูหนาว ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม ในช่วงฤดูลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงฤดูฝน ความชุ่มชื้นจะถูกพัดพามาจากทะเลอันดามันและอ่าวไทย ทำให้พื้นที่บริเวณนี้ได้รับปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อเดือน 161.5 – 264.9 มิลลิเมตร อย่างไรก็ตามปริมาณฝนในพื้นที่ยังขึ้นอยู่กับว่าอยู่ทางทิศใดของเทือกเขาพนมดงรักด้วย หากอยู่ในแนวปะทะของเทือกเขาพนมดงรักจะทำให้ฝนตกในบริเวณด้านที่รับลมมากกว่าด้านไม่รับลม สำหรับฤดูหนาวเป็นช่วงที่ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิ เท่ากับ 24.9-27.7 องศาเซลเซียส

ตำแหน่งที่ตั้ง


ภาพแหล่งท่องเที่ยว
... เปิดอ่าน 3780 ครั้ง