หน้าแรก | จองที่พักออนไลน์ | เว็บไซต์กลางสำนักอุทยานแห่งชาติ | สำหรับเจ้าหน้าที่
ผู้เข้าชม : 18263203 คน | อาทิตย์ 19 พฤษภาคม 2562  
     
 
ข่าวจากพื้นที่อนุรักษ์
ประกาศ... ปิดแหล่งท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกเกริงกระเวีย ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลม
[14 พ.ค. 2562]
button เตือน!! พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน วันที่ 1-2 เมษายน 2562
[2 เม.ย. 2562]
button สำนักอุทยานแห่งชาติ จะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เจตนารมณ์และแนวคิดการนำร่องพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .... สูู่การปฏิบัติการ ในวันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด
[22 มี.ค. 2562]
button สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 จัดประชุม "คณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อน (Road Map) ในพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน"
[19 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติตาดโตน จัดงานพิธีรวมใจคืนผืนป่า
[16 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติตาดโตน จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม
[16 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล 83 พรรษา มหาราชินี เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558
[14 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ขอปิดแหล่งท่องเที่ยวบริเวณโป่งน้ำร้อนท่าปาย (เปิดให้บริการตามปกติแล้ว)
[12 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติดอยภูนางร่วมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2558
[7 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง ออกตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ ประจำเดือน กรกฎาคม 2558
[7 ส.ค. 2558]
 
     

     
 
ท่องเที่ยวทั่วไทย
 
     

     
 
ค้นหาข้อมูลท่องเที่ยว
 
     

     
 
กฎ ระเบียบ แบบฟอร์ม เอกสารเผยแพร่
ประกาศจัดตั้งอุทยานแห่งชาติดอยจง
[10 พ.ค. 2562]
button รายงานผลการดำเนินงานการยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติสำหรับบุคคลชาวไทยและยานพาหนะ เนื่องในวันสำคัญต่างๆ ของชาติ
[26 เม.ย. 2562]
button พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
[19 เม.ย. 2562]
button พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่8) พ.ศ.2562
[19 เม.ย. 2562]
button การเตรียมความพร้อมและกำชับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ ช่วงเทศกาลสงกรานต์
[9 เม.ย. 2562]
button รายงานการประเมินประสิทธิภาพการจัดการอุทยานแห่งชาติแม่วงก์
[28 มี.ค. 2562]
button ร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ....
[22 มี.ค. 2562]
button ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง ยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติสำหรับบุคคลชาวไทย และยานพาหนะ ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2560.
[29 ธ.ค. 2559]
button คำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ 2698/2559 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการบริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติช่วงเทศกาลท่องเที่ยว
[20 ธ.ค. 2559]
button แบบฟอร์มการจัดทำฐานข้อมูลด้านการจัดการท่องเที่ยวและนันทนาการ เรื่อง รายละเอียดแบบสำรวจห้องน้ำ-สุขา
[13 ต.ค. 2559]
 
     

     
 
ข่าวสมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
[17 พ.ค. 2562]
button ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
[1 พ.ค. 2562]
button ประกาศสำนักอุทยานแห่งชาติ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
[8 มี.ค. 2562]
button ประกาศสำนักอุทยานแห่งชาติ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
[5 มี.ค. 2562]
button ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักอุทยานแห่งชาติ
[14 ก.ย. 2561]
 
     

ข้อมูลทั่วไป
กลุ่มน้ำตกแควมะค่า เป็นน้ำตกใหญ่ที่สุด สายน้ำไหลมาตามลานผาหินสูง 70 เมตร และไม่ห่างกันเป็นที่ตั้งของกลุ่มน้ำตก เช่น น้ำตกสวนมั่นสวนทอง และน้ำตกม่านธารา ใช้เวลาเดินทางไปกลับ 3วัน 2 คืน การเดินทางจากที่ทำการอุทยานฯ ไปบนถนนสายความมั่นคง 40 กิโลเมตร และต้องเดินเท้าเข้าไปอีก ประมาณ 8 กิโลเมตร เป็นการท่องเที่ยวแบบค้างแรมในป่า ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่อุทยานฯ

ตำแหน่งที่ตั้ง


ภาพแหล่งท่องเที่ยว

กลุ่มน้ำตกแควมะค่า ประกอบด้วย น้ำตกที่งดงามต่าง ๆ มากมาย ซึ่งอยู่บนเส้นทางสายเดียวกัน การเดินทางสู่น้ำตกแควมะค่าทำได้โดยเดินทางจากที่ทำการอุทยานฯไปตามถนนสายความมั่นคงไปจนถึงหลักกิโลเมตรที่ 40 แล้วเดินเท้าจากปากทางเข้าน้ำตกไปอีกประมาณ 6กิโลเมตร ซึ่งในกลุ่มน้ำตกแควมะค่านี้เป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดและสวยที่สุดในอุทยานฯ คือ น้ำตกแควมะค่า ซึ่งสูงถึง 70 เมตร การเดินทางสู่น้ำตกแควมะค่านั้นค่อนข้างลำบาก
ส่วนน้ำตกอื่นๆในกลุ่มน้ำตกแควมะค่า ก็มีความสวยงามไม่แพ้กัน เช่น น้ำตกรากไทรย้อย ห่างจากน้ำตกแควมะค่า500เมตร น้ำตกลานหินใหญ่ ห่างจากน้ำตกรากไทรย้อย 1 กิโลเมตร น้ำตกสวนมั่น-สวนทอง ห่างจากน้ำตกลานหินใหญ่ 5 กม. มีลักษณะเป็นแนวหินลาดเอียงประมาณ 45องศา สลับกับแอ่งน้ำเล็กๆยาวต่อเนื่องกันราว 100 เมตร ตอนบนของน้ำตกมีสายธาร 2 สาย ไหลซอกซอนลงมาบรรจบกันเป็นสายเดียวก่อนสู่เบื้องล่าง และน้ำตกม่านธารา ห่างจากน้ำตกสวนมั่นสวนทอง 3 กม. มีลักษณะเป็นชะง่อนผากว้าง30 เมตร สูงราว 15 เมตร

... เปิดอ่าน 3543 ครั้ง