หน้าแรก | จองที่พักออนไลน์ | เว็บไซต์กลางสำนักอุทยานแห่งชาติ | สำหรับเจ้าหน้าที่
ผู้เข้าชม : 17229041 คน | ศุกร์ 14 ธันวาคม 2561  
     
 
ข่าวจากพื้นที่อนุรักษ์
button อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีด ร่วมแจกพันธุ์กล้าไม้
[19 พ.ย. 2561]
button ร่วมแสดงความคิดเห็น กรณีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ขยายเวลาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
[9 ต.ค. 2561]
button อทยานแห่งชาติตาดโตน “ป่ารักษ์น้ำ โล่ใหญ่ชัยภูมิ” คืนผืนป่าโล่ใหญ่ สู่พงไพรชัยภูมิ
[28 ก.ย. 2561]
button โครงการ “ทำความดีด้วยใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม”
[26 ก.ย. 2561]
button ลูกเสือพิทักทักษ์ป่า (SCOUT RANGER) อุทยานแห่งชาติตาดโตน จังหวัดชัยภูมิ
[21 ก.ย. 2561]
button ผลการตัดสินรางวัล โครงการประกวดหมู่บ้านส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (สสอ.) ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
[27 ส.ค. 2558]
button สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 จัดประชุม "คณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อน (Road Map) ในพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน"
[19 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติตาดโตน จัดงานพิธีรวมใจคืนผืนป่า
[16 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติตาดโตน จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม
[16 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล 83 พรรษา มหาราชินี เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558
[14 ส.ค. 2558]
 
     

     
 
ท่องเที่ยวทั่วไทย
 
     

     
 
ค้นหาข้อมูลท่องเที่ยว
 
     

     
 
กฎ ระเบียบ แบบฟอร์ม เอกสารเผยแพร่
button รายงานประจำปี 2561
[19 พ.ย. 2561]
button แผนงาน/โครงการ ที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้เงินรายได้เพื่อบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติ จำแนกตามแผนปฏิรูปอุทยานแห่งชาติ 20 ปี
[2 พ.ย. 2561]
button รายงานประจำปี 2560
[17 ต.ค. 2561]
button ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง ยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติสำหรับบุคคลชาวไทย และยานพาหนะ ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2560.
[29 ธ.ค. 2559]
button คำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ 2698/2559 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการบริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติช่วงเทศกาลท่องเที่ยว
[20 ธ.ค. 2559]
button แบบฟอร์มการจัดทำฐานข้อมูลด้านการจัดการท่องเที่ยวและนันทนาการ เรื่อง รายละเอียดแบบสำรวจห้องน้ำ-สุขา
[13 ต.ค. 2559]
button แบบฟอร์มการจัดทำฐานข้อมูลด้านการจัดการท่องเที่ยวและนันทนาการ
[29 ก.ย. 2559]
button แบบฟอร์ม แบบจัดทำข้อมูลกรอบความต้องการงบลงทุน
[22 ก.ค. 2559]
button แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลครุภัณฑ์เรือที่ใช้ประจำอุทยานแห่งชาติ
[29 มิ.ย. 2559]
button ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง การปรับลดอัตราค่าบริการสำหรับบุคคลที่เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ
[1 มิ.ย. 2559]
 
     

ข้อมูลทั่วไป
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่ 2 ( ภูสน)
เป็นเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์และสถานที่กางเต็นท์ สำหรับนักท่องเที่ยว
มีห้องน้ำ ห้องสุขา ลานจอดรถ ร้านอาหาร ไว้บริการ จุได้ประมาณ 1000 คน

สภาพภูมิอากาศ/ช่วงเวลาในการท่องเที่ยว
อากาศชุ่มชื้นเกือบตลอดทั้งปี อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี ประมาณ 24-26 องศาฯ อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ 3-4 องศาฯ หลายปีที่ผ่านมาอุณหภูมิเคยติดลบ

ภาพแหล่งท่องเที่ยว
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่ 2 (ภูสน)
สถานที่กางเต็นท์
สถานที่กางเต็นท์
สวนหินพาลี
สวนหินพาลี
สวนหินพาลี
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่ 2
สวนหินพาลี
สวนหินพาลี
สวนหินพาลี
สถานที่กางเต็นท์
หินพานขันหมาก
สถานที่กางเต็นท์ ศูนย์บริการนักท่องเยวที่ 2
สวนหินพาลี
พระอาทิตย์ใกล้จะลับขอบฟ้า ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่ 2
น้ำตกหัวยเตย
น้ำตกหินพานขันหมาก
พระอาทิตย์ คล้อยต่ำจวนจะลับขอบฟ้า ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่ 2
พระอาทิตย์หัสดง ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่ 2
ภาพถ่ายทางอากาศ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่ 2
บ้านพักรับรองภูแปก
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่ 2
ป้ายข้อห้ามต่างๆ
ป้ายข้อห้ามต่างๆ
ร้านอาหาร
ร้านอาหาร
ร้านอาหาร
น้ำตกหินสามชั้น
สถานที่กางเต็นท์ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่ 2
สภาพความแออัดของลานจอดรถ บริเวณด่านตรวจที่ 2
สภาพรถแออัด ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่ 2
ลาดหินแตก
เต็นท์ นักท่องเที่ยว
สถานที่กางเต็นท์
สัตว์ป่า
ผีเสื้อกลางคืน
ที่กางเด็นท์ ดูพระอาทิตย์ตก
ภาพถ่ายทางอากาศ
ภาพถ่ายทางอากาศ
พระอาทิตย์ตก ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่ 2
พระอาทิตย์ตก ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่ 2
พระอาทิตย์ตก ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่ 2
ที่ทำการศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่ 2
... เปิดอ่าน 6213 ครั้ง