หน้าแรก | จองที่พักออนไลน์ | เว็บไซต์กลางสำนักอุทยานแห่งชาติ | สำหรับเจ้าหน้าที่
ผู้เข้าชม : 18110168 คน | พฤหัสบดี 25 เมษายน 2562  
     
 
ข่าวจากพื้นที่อนุรักษ์
button เตือน!! พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน วันที่ 1-2 เมษายน 2562
[2 เม.ย. 2562]
button สำนักอุทยานแห่งชาติ จะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เจตนารมณ์และแนวคิดการนำร่องพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .... สูู่การปฏิบัติการ ในวันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด
[22 มี.ค. 2562]
button สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 จัดประชุม "คณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อน (Road Map) ในพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน"
[19 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติตาดโตน จัดงานพิธีรวมใจคืนผืนป่า
[16 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติตาดโตน จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม
[16 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล 83 พรรษา มหาราชินี เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558
[14 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ขอปิดแหล่งท่องเที่ยวบริเวณโป่งน้ำร้อนท่าปาย (เปิดให้บริการตามปกติแล้ว)
[12 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติดอยภูนางร่วมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2558
[7 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง ออกตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ ประจำเดือน กรกฎาคม 2558
[7 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติตาดโตน รับมอบโล่ห์พร้อมป้ายรณรงค์ห้องน้ำสะอาดเพื่อการท่องเที่ยว
[6 ส.ค. 2558]
 
     

     
 
ท่องเที่ยวทั่วไทย
 
     

     
 
ค้นหาข้อมูลท่องเที่ยว
 
     

     
 
กฎ ระเบียบ แบบฟอร์ม เอกสารเผยแพร่
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
[19 เม.ย. 2562]
พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่8) พ.ศ.2562
[19 เม.ย. 2562]
button การเตรียมความพร้อมและกำชับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ ช่วงเทศกาลสงกรานต์
[9 เม.ย. 2562]
button รายงานการประเมินประสิทธิภาพการจัดการอุทยานแห่งชาติแม่วงก์
[28 มี.ค. 2562]
button ร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ....
[22 มี.ค. 2562]
button ประกาศสำนักอุทยานแห่งชาติ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
[8 มี.ค. 2562]
button ประกาศสำนักอุทยานแห่งชาติ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบ ในการประเมินความเหมาสมกับตำแหน่งในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ ของสำนักอุทยานแห
[5 มี.ค. 2562]
button ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง ยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติสำหรับบุคคลชาวไทย และยานพาหนะ ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2560.
[29 ธ.ค. 2559]
button คำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ 2698/2559 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการบริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติช่วงเทศกาลท่องเที่ยว
[20 ธ.ค. 2559]
button แบบฟอร์มการจัดทำฐานข้อมูลด้านการจัดการท่องเที่ยวและนันทนาการ เรื่อง รายละเอียดแบบสำรวจห้องน้ำ-สุขา
[13 ต.ค. 2559]
 
     

ข้อมูลทั่วไป
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่ 2 ( ภูสน)
เป็นเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์และสถานที่กางเต็นท์ สำหรับนักท่องเที่ยว
มีห้องน้ำ ห้องสุขา ลานจอดรถ ร้านอาหาร ไว้บริการ จุได้ประมาณ 1000 คน

สภาพภูมิประเทศ
เป็นทุ่งหญ้าป่าสน มีป่าสนเขา ป่าดิบแล้งและ
ป่าเบญจพรรณ มีลำธารไหลผ่าน มีน้ำตกนักท่องเที่ยวสามารถเล่นได้โดยไม่มีอันตราย เพราะเป็นน้ำตกขนาดเล็ก มีสวนหินพาลีเป็นสวนหินธรรมชาติที่มีลักษณะแปลกๆ

สภาพภูมิอากาศ/ช่วงเวลาในการท่องเที่ยว
อากาศชุ่มชื้นเกือบตลอดทั้งปี อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี ประมาณ 24-26 องศาฯ อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ 3-4 องศาฯ หลายปีที่ผ่านมาอุณหภูมิเคยติดลบ

ภาพแหล่งท่องเที่ยว

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่ 2 (ภูสน)


สถานที่กางเต็นท์

สถานที่กางเต็นท์สวนหินพาลี

สวนหินพาลี

สวนหินพาลี

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่ 2

สวนหินพาลี

สวนหินพาลี

สวนหินพาลี

สถานที่กางเต็นท์

หินพานขันหมาก

สถานที่กางเต็นท์ ศูนย์บริการนักท่องเยวที่ 2

สวนหินพาลี

พระอาทิตย์ใกล้จะลับขอบฟ้า ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่ 2

น้ำตกหัวยเตย

น้ำตกหินพานขันหมาก

พระอาทิตย์ คล้อยต่ำจวนจะลับขอบฟ้า ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่ 2

พระอาทิตย์หัสดง ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่ 2

ภาพถ่ายทางอากาศ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่ 2

บ้านพักรับรองภูแปก

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่ 2

ป้ายข้อห้ามต่างๆ

ป้ายข้อห้ามต่างๆ

ร้านอาหาร

ร้านอาหาร

ร้านอาหาร

น้ำตกหินสามชั้น

สถานที่กางเต็นท์ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่ 2

สภาพความแออัดของลานจอดรถ บริเวณด่านตรวจที่ 2

สภาพรถแออัด ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่ 2

ลาดหินแตก

เต็นท์ นักท่องเที่ยว

สถานที่กางเต็นท์

สัตว์ป่า

ผีเสื้อกลางคืน

ที่กางเด็นท์ ดูพระอาทิตย์ตก

ภาพถ่ายทางอากาศ

ภาพถ่ายทางอากาศ

พระอาทิตย์ตก ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่ 2

พระอาทิตย์ตก ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่ 2

พระอาทิตย์ตก ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่ 2

ที่ทำการศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่ 2
... เปิดอ่าน 6405 ครั้ง