หน้าแรก | จองที่พักออนไลน์ | เว็บไซต์กลางสำนักอุทยานแห่งชาติ | สำหรับเจ้าหน้าที่
ผู้เข้าชม : 17931635 คน | จันทร์ 25 มีนาคม 2562  
     
 
ข่าวจากพื้นที่อนุรักษ์
สำนักอุทยานแห่งชาติ จะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เจตนารมณ์และแนวคิดการนำร่องพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .... สูู่การปฏิบัติการ ในวันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด
[22 มี.ค. 2562]
button ประกาศปิดการท่องเที่ยวชั่วคราวในเขตอุทยานแห่งชาติฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน เนื่องจากเกิดพายุโซนร้อน "ปาบึก" (PABUK)
[4 ม.ค. 2562]
button สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 จัดประชุม "คณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อน (Road Map) ในพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน"
[19 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติตาดโตน จัดงานพิธีรวมใจคืนผืนป่า
[16 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติตาดโตน จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม
[16 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล 83 พรรษา มหาราชินี เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558
[14 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ขอปิดแหล่งท่องเที่ยวบริเวณโป่งน้ำร้อนท่าปาย (เปิดให้บริการตามปกติแล้ว)
[12 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติดอยภูนางร่วมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2558
[7 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง ออกตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ ประจำเดือน กรกฎาคม 2558
[7 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติตาดโตน รับมอบโล่ห์พร้อมป้ายรณรงค์ห้องน้ำสะอาดเพื่อการท่องเที่ยว
[6 ส.ค. 2558]
 
     

     
 
ท่องเที่ยวทั่วไทย
 
     

     
 
ค้นหาข้อมูลท่องเที่ยว
 
     

     
 
กฎ ระเบียบ แบบฟอร์ม เอกสารเผยแพร่
ร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ....
[22 มี.ค. 2562]
button ประกาศสำนักอุทยานแห่งชาติ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
[8 มี.ค. 2562]
button ประกาศสำนักอุทยานแห่งชาติ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบ ในการประเมินความเหมาสมกับตำแหน่งในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ ของสำนักอุทยานแห
[5 มี.ค. 2562]
button ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง ยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติสำหรับบุคคลชาวไทย และยานพาหนะ ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2560.
[29 ธ.ค. 2559]
button คำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ 2698/2559 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการบริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติช่วงเทศกาลท่องเที่ยว
[20 ธ.ค. 2559]
button แบบฟอร์มการจัดทำฐานข้อมูลด้านการจัดการท่องเที่ยวและนันทนาการ เรื่อง รายละเอียดแบบสำรวจห้องน้ำ-สุขา
[13 ต.ค. 2559]
button แบบฟอร์มการจัดทำฐานข้อมูลด้านการจัดการท่องเที่ยวและนันทนาการ
[29 ก.ย. 2559]
button แบบฟอร์ม แบบจัดทำข้อมูลกรอบความต้องการงบลงทุน
[22 ก.ค. 2559]
button แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลครุภัณฑ์เรือที่ใช้ประจำอุทยานแห่งชาติ
[29 มิ.ย. 2559]
button ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง การปรับลดอัตราค่าบริการสำหรับบุคคลที่เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ
[1 มิ.ย. 2559]
 
     

ข้อมูลทั่วไป
เป็นแม่น้ำที่กั้นเขตแดนไทย - พม่า มีต้นกำเนิดจากเทือกเขาภูเก็ตไหลมาทางทิศตะวันตก ผ่านอำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง และไหลผ่านไปทางทิศใต้ผ่านอำเภอละอุ่น ลงสู่ทะเลอันดามันที่ปากแม่น้ำกระบุรี อำเภอเมืองระนอง ซึ่งมีระยะทางประมาณ 60 กิโลเมตร ช่วงกว้างที่สุดประมาณ 6 กิโลเมตร มีป่าชายเลปกคลุมสองฝั่งลำน้ำ รวมทั้งรอบเกาะกลางแม้น้ำ ซึ่งสามารถนั่งเรือ/พายเรือแคนูชมทิวทัศน์และป่าชายเลนสองฟากฝั่ง

สภาพภูมิอากาศ/ช่วงเวลาในการท่องเที่ยว
ตลอดทั้งปีของจังหวัดระนอง จะมีความชื้นสัมพัทธ์อยู่ในเกณฑ์สูง เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมทั้งสองฤดูอย่างเต็มที่

ภาพแหล่งท่องเที่ยว
จุดชมวิวในอุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี
บ่อน้ำร้อนหาดยายที่ละอุ่นเหนือ
เส้นทางศึกษาธรรมชาติของน้ำตกปุญญบาล
พระอาทิตย์ตกดินที่แม่น้ำกระบุรี
นำตกชั้นที่ 3 ของนำตกปุญญบาลมีแอ่งน้ำกับถ้ำค้างคาว
น้ำตกปุญญบาล
น้ำตกปุญญบาลในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2554
ภาพถ่ายป้ายอุทยานปลอดเหล้า และอุทยานแห่งชาติเป็นสถานที่ ห้ามนำเข้า ห้ามขาย ห้ามดื่ม
บริเวณน้ำตกปุญญบาล
ภาพถ่ายบริเวณน้ำตกปุญญบาลในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2554
เป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยวมีห้องประชุม2ห้องสามารถนั่งได้ด้านละ20-30คนมีอุปกรณ์เช่นโปรเจ็กเตอร์ จอภาพและแอร์
บ้านพักแฝดมี4ห้องนอน2ห้องน้ำสะอาดให้บรรยากาศของธรรมชาติ
ลำน้ำกระบุรีเป็นแม่นำ้ที่กั้นเขตแดนระหว่างประเทศไทย-พม่า มีความยาวตลอดแม่น้ำ 60 กิโลเมตร สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมการล่องแพและนำเที่ยวทางเรือได้
ถ้ำญี่ปุ่นตั้อยู่บนเกาะขวาง ความยาวของถ้ำ 500 เมตร เมื่อในอดีตเคยเป็นฐานทัพเรือญี่ปุ่น ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 สามารถเข้าไปได้แล้วไปทะลุอีกได้หนึ่ง
น้ำตกโตนไม้ปักอยู่ใก้ลกับหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรีที่กบ.1(หาดยาย)
เป็นน้ำตกที่อยู่ใก้ลกับถนนเพชรเกษมทางหลวงหมายเลข 4ของจังวัดระนองมีต้นน้ำเกิดจากป่าสงวนแห่งชาติป่าละอุ่น ป่าราชกรูด
ป้ายใหม่ของอุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี
เป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่เมื่อเดินทางเข้าไปแล้ว สามารถเดินขึ้นไปชมจุดฃมวิวที่มองเห็นแม่น้ำกระบุรีได้
... เปิดอ่าน 5997 ครั้ง