หน้าแรก | จองที่พักออนไลน์ | เว็บไซต์กลางสำนักอุทยานแห่งชาติ | สำหรับเจ้าหน้าที่
ผู้เข้าชม : 17886034 คน | พุธ 20 มีนาคม 2562  
     
 
ข่าวจากพื้นที่อนุรักษ์
button ประกาศปิดการท่องเที่ยวชั่วคราวในเขตอุทยานแห่งชาติฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน เนื่องจากเกิดพายุโซนร้อน "ปาบึก" (PABUK)
[4 ม.ค. 2562]
button สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 จัดประชุม "คณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อน (Road Map) ในพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน"
[19 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติตาดโตน จัดงานพิธีรวมใจคืนผืนป่า
[16 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติตาดโตน จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม
[16 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล 83 พรรษา มหาราชินี เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558
[14 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ขอปิดแหล่งท่องเที่ยวบริเวณโป่งน้ำร้อนท่าปาย (เปิดให้บริการตามปกติแล้ว)
[12 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติดอยภูนางร่วมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2558
[7 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง ออกตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ ประจำเดือน กรกฎาคม 2558
[7 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติตาดโตน รับมอบโล่ห์พร้อมป้ายรณรงค์ห้องน้ำสะอาดเพื่อการท่องเที่ยว
[6 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติตาดโตน สนธิกำลังการแก้ไขปัญหาพื้นที่ปลูกยางพารา
[6 ส.ค. 2558]
 
     

     
 
ท่องเที่ยวทั่วไทย
 
     

     
 
ค้นหาข้อมูลท่องเที่ยว
 
     

     
 
กฎ ระเบียบ แบบฟอร์ม เอกสารเผยแพร่
button ประกาศสำนักอุทยานแห่งชาติ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
[8 มี.ค. 2562]
button ประกาศสำนักอุทยานแห่งชาติ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบ ในการประเมินความเหมาสมกับตำแหน่งในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ ของสำนักอุทยานแห
[5 มี.ค. 2562]
button ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง ยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติสำหรับบุคคลชาวไทย และยานพาหนะ ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2560.
[29 ธ.ค. 2559]
button คำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ 2698/2559 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการบริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติช่วงเทศกาลท่องเที่ยว
[20 ธ.ค. 2559]
button แบบฟอร์มการจัดทำฐานข้อมูลด้านการจัดการท่องเที่ยวและนันทนาการ เรื่อง รายละเอียดแบบสำรวจห้องน้ำ-สุขา
[13 ต.ค. 2559]
button แบบฟอร์มการจัดทำฐานข้อมูลด้านการจัดการท่องเที่ยวและนันทนาการ
[29 ก.ย. 2559]
button แบบฟอร์ม แบบจัดทำข้อมูลกรอบความต้องการงบลงทุน
[22 ก.ค. 2559]
button แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลครุภัณฑ์เรือที่ใช้ประจำอุทยานแห่งชาติ
[29 มิ.ย. 2559]
button ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง การปรับลดอัตราค่าบริการสำหรับบุคคลที่เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ
[1 มิ.ย. 2559]
button สำนักอุทยานแห่งชาติ สามารถประกาศจัดตั้งอุทยานแห่งชาติได้อีก 1 แห่ง คือ "อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน"
[25 เม.ย. 2559]
 
     

ข้อมูลทั่วไป
- น้ำตกปุญญบาล เป็นน้ำตกที่สวยงามแห่งหนึ่งมีน้ำไหลแรงตลอดปี อยู่บริเวณข้างทางหลวงหมายเลข 4 อยู่ติดกับถนนเพชรเกษม ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติ 3 กิโลเมตร น้ำตกปุญญบาล เป็นน้ำตกที่มีปริมาณน้ำหลากในช่วงฤดูฝน ต้นน้ำเกิดจากลำห้วยสายเล็กๆ บนป่าสงวนแห่งชาติป่าละอุ่น ป่าราชกรูดก่อให้เกิดเป็นน้ำตกที่สวยงามทั้งหมด 3 ชั้น คือ ชั้นที่ 1 ปุญญบาล ชั้นที่ 2 โตนไม้ไผ่ ชั้นที่ 3 โตนต้นเฟิร์น เส้นทางจากน้ำตกชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 3 มีระยะทางประมาณ 300 เมตร ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อ นักท่องเที่ยวจะได้เดินศึกษาแหล่งต้นน้ำ และระบบนิเวศน์ป่าดิบชื้น


สภาพภูมิอากาศ/ช่วงเวลาในการท่องเที่ยว
ลำน้ำกระบุรีมีต้นน้ำที่เกิดจากกลุ่มภูเขาทั้งของประเทศไทยและสหภาพพม่า ในด้านฝั่งไทยมียอดเขาน้ำขาวสูงที่สุด โดยสูงจากระดับน้ำทะเล 739 เมตร นอกจากนี้มีเขาน้ำหัก-เขาแม่เขาใหญ่ เขาตุ่น เขาบางมุด รวมกันเกิดลำธารหลายสายในลักษณะรูปพัดไหลลงสู่แม่น้ำกระบุรี ส่วนทางสหภาพพม่าพื้นที่ต้นน้ำก็เกิดภูเขาต้นกำเนิดลำธารในป่ารีเสิร์พปากจั่น นอกจากนี้จากต้นน้ำกระบุรีถึงปากน้ำท้องที่อำเภอเมืองระนองก็มีแม่น้ำลำคลองขนาดใหญ่อีกหลายสายทั้งของไทยและพม่า ไหลลงมารวมสู่แม่น้ำกระบุรี ถึงแม้ว่าจะมีระยะทางสั้นเพียงประมาณ 60 กม. แต่ก็มีขนาดกว้างเหมือนทะเลทำให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงามมาก มีเกาะแก่งมากมายและเป็นแหล่งอาหารสัตว์น้ำที่อุดมสมบูรณ์มากแห่งหนึ่งในประเทศ ทำให้ประชาชนที่อาศัยตามริมฝั่งใช้เป็นแหล่งประมงน้ำจืดและประมงชายฝั่งได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการเลี้ยงหอยแมลงภู่
เป็นที่น่าสังเกตว่าในลำน้ำกระบุรีจะมีน้ำขึ้นน้ำลงวันละสองครั้ง ซึ่งเป็นลักษณะทางอุทกวิทยาของทะเลอันดามัน ช่วงความแตกต่างในระดับแนวตั้งของปริมาณน้ำขึ้นสูงสุดและลงต่ำสุด ประมาณขึ้นและแรม 3 ค่ำ จะแตกต่างกันถึง 4 เมตร (กรมอุทกศาสตร์ 2532)
ลักษณะทางอุทกวิทยาของป่าบกคือ บริเวณป่าเขาหินช้าง เขาสามแหลมและบริเวณเขาทั่วไปจะมีลำธารสายสั้นที่น้ำไหลเฉพาะในช่วงฤดูฝนเท่านั้น ส่วนลำธารที่มีน้ำไหลตลอดทั้งปี เช่น คลองเส็ตกวด มีต้นกำเนิดจากเทือกเขาฝั่งน้ำตกปุญญบาล ส่วนสภาพน้ำใต้ดินในป่าบริเวณนี้แบ่งได้เป็นสองประเภทคือ
ก. สภาพน้ำใต้ดินที่ให้ปริมาณน้ำน้อย (20-100 แกลลอลต่อนาที) โดยทั่วไปน้ำมีคุณภาพดี
ข. สภาพน้ำใต้ดินที่ให้ปริมาณน้ำน้อย (20-100 แกลลอลต่อนาที) แต่น้ำมีคุณภาพต่ำ (ชลประทานจังหวัดระนอง)

ภาพแหล่งท่องเที่ยว
น้ำตกปุญญบาล เป็นน้ำตกที่สวยงามแห่งหนึ่งมีน้ำไหลแรงตลอดปี อยู่บริเวณข้างทางหลวงหมายเลข 4 อยู่ติดกับถนนเพชรเกษม ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติ 3 กิโลเมตร น้ำตกปุญญบาล เป็นน้ำตกที่มีปริมาณน้ำหลากในช่วงฤดูฝน ต้นน้ำเกิดจากลำห้วยสายเล็กๆ บนป่าสงวนแห่งชาติป่าละอุ่น ป่าราชกรูดก่อให้เกิดเป็นน้ำตกที่สวยงามทั้งหมด 3 ชั้น คือ ชั้นที่ 1 ปุญญบาล ชั้นที่ 2 โตนไม้ไผ่ ชั้นที่ 3 โตนต้นเฟิร์น เส้นทางจากน้ำตกชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 3 มีระยะทางประมาณ 300 เมตร ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อ นักท่องเที่ยวจะได้เดินศึกษาแหล่งต้นน้ำ และระบบนิเวศน์ป่าดิบชื้น
น้ำตกชั้นที่3มีแอ่งน้ำสำหรับว่ายน้ำและสามารถนั่งชมธรรมชาติได้โดยรอบ
เป็นน้ำตกที่สวยงามแห่งหนึ่งมีน้ำไหลตลอดปี
... เปิดอ่าน 5323 ครั้ง