หน้าแรก | จองที่พักออนไลน์ | เว็บไซต์กลางสำนักอุทยานแห่งชาติ | สำหรับเจ้าหน้าที่
ผู้เข้าชม : 19779901 คน | อาทิตย์ 8 ธันวาคม 2562  
     
 
ข่าวจากพื้นที่อนุรักษ์
อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีด จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
[5 ธ.ค. 2562]
เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีดเฝ้าระวังช้างป่า
[3 ธ.ค. 2562]
button ศึกษาดูงานโครงการ “ป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ชัยภูมิ”
[22 พ.ย. 2562]
button อุทยานแห่งชาติเขาแหลม ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเตรียมตัว และข้อควรปฏิบัติในการเดินป่าฯ แก่นักท่องเที่ยว
[26 ต.ค. 2562]
button จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ๒๕๖๒ (National Annual Tree Care Day)
[24 ต.ค. 2562]
button ประกาศ เรื่อง เปิดการท่องเที่ยวเกาะจานและเกาะท้ายทรีย์ อุทยานแห่งชาติหาดวนกร
[19 ก.ย. 2562]
button สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 จัดประชุม "คณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อน (Road Map) ในพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน"
[19 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติตาดโตน จัดงานพิธีรวมใจคืนผืนป่า
[16 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติตาดโตน จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม
[16 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล 83 พรรษา มหาราชินี เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558
[14 ส.ค. 2558]
 
     

     
 
ท่องเที่ยวทั่วไทย
 
     

     
 
ค้นหาข้อมูลท่องเที่ยว
 
     

     
 
กฎ ระเบียบ แบบฟอร์ม เอกสารเผยแพร่
button ประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น เป้นการชั่วคราว
[18 ต.ค. 2562]
button ประกาศ โครงการอนุรักษ์ช้างป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ในภาคตะวันออก
[3 ต.ค. 2562]
button พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562
[11 มิ.ย. 2562]
button แบบฟอร์มสำรวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ภายในหน่วยงาน
[4 มิ.ย. 2562]
button การเตรียมความพร้อมและกำชับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ ช่วงเทศกาลสงกรานต์
[9 เม.ย. 2562]
button ร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ....
[22 มี.ค. 2562]
button ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง ยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติสำหรับบุคคลชาวไทย และยานพาหนะ ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2560.
[29 ธ.ค. 2559]
button คำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ 2698/2559 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการบริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติช่วงเทศกาลท่องเที่ยว
[20 ธ.ค. 2559]
button แบบฟอร์มการจัดทำฐานข้อมูลด้านการจัดการท่องเที่ยวและนันทนาการ เรื่อง รายละเอียดแบบสำรวจห้องน้ำ-สุขา
[13 ต.ค. 2559]
button แบบฟอร์มการจัดทำฐานข้อมูลด้านการจัดการท่องเที่ยวและนันทนาการ
[29 ก.ย. 2559]
 
     

     
 
ข่าวสมัครงาน
 
     
ข่าวอุทยานแห่งชาติ
ประกาศอุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ การกำหนดพื้นที่เพื่อจัดเก็บอัตราค่าบริการ (ปางอุ๋ง)

เรื่อง การกำหนดบริเวณพื้นที่เพื่อจัดเก็บอัตราค่าบริการต่างๆ ในเขตอุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ (ปางอุ๋ง)

    ตามที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มีประกาศ เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการบุคคลที่เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ ๑๒ แห่ง ฉบับลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งได้กำหนดอัตราค่าบริการสำหรับบุคคลที่เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ ดังนี้

     ๑.อัตราค่าบริการสำหรับชาวไทย            ผู้ใหญ่    ๒๐  บาท

     ๒.อัตราค่าบริการสำหรับชาวไทย            เด็ก       ๑๐  บาท

     ๓.อัตราค่าบริการสำหรับชาวต่างประเทศ  ผู้ใหญ่   ๑๐๐  บาท

     ๔.อัตราค่าบริการสำหรับชาวต่างประเทศ  เด็ก        ๕๐  บาท

       ดังนั้น  เพื่อให้เป็นไปตามประกาศข้างต้น และระเบียบที่เกี่ยวข้อง อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อจะดำเนินการจัดเก็บอัตราค่าบริการสำหรับบคุลลที่เข้าไปในเขตที่รับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ(เพิ่มเติม) ได้แก่บริเวณพื้นที่อ่างเก็บน้ำปางอุ๋ง ท้องที่หมู่ ๕ ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป อนึ่งหากมีข้อสอบถามหรือสงสัย ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๒-๑๙๑๑๗๔๖ หรือ ๐๘๕-๗๐๖๖๖๖๓

      จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  

  

[26 ก.ค. 2554] จำนวนเปิดอ่าน 2582 ครั้ง