หน้าแรก | จองที่พักออนไลน์ | เว็บไซต์กลางสำนักอุทยานแห่งชาติ | สำหรับเจ้าหน้าที่
ผู้เข้าชม : 18352994 คน | เสาร์ 25 พฤษภาคม 2562  
     
 
ข่าวจากพื้นที่อนุรักษ์
button ประกาศ... ปิดแหล่งท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกเกริงกระเวีย ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลม
[14 พ.ค. 2562]
button เตือน!! พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน วันที่ 1-2 เมษายน 2562
[2 เม.ย. 2562]
button สำนักอุทยานแห่งชาติ จะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เจตนารมณ์และแนวคิดการนำร่องพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .... สูู่การปฏิบัติการ ในวันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด
[22 มี.ค. 2562]
button สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 จัดประชุม "คณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อน (Road Map) ในพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน"
[19 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติตาดโตน จัดงานพิธีรวมใจคืนผืนป่า
[16 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติตาดโตน จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม
[16 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล 83 พรรษา มหาราชินี เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558
[14 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ขอปิดแหล่งท่องเที่ยวบริเวณโป่งน้ำร้อนท่าปาย (เปิดให้บริการตามปกติแล้ว)
[12 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติดอยภูนางร่วมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2558
[7 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง ออกตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ ประจำเดือน กรกฎาคม 2558
[7 ส.ค. 2558]
 
     

     
 
ท่องเที่ยวทั่วไทย
 
     

     
 
ค้นหาข้อมูลท่องเที่ยว
 
     

     
 
กฎ ระเบียบ แบบฟอร์ม เอกสารเผยแพร่
button ประกาศจัดตั้งอุทยานแห่งชาติดอยจง
[10 พ.ค. 2562]
button รายงานผลการดำเนินงานการยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติสำหรับบุคคลชาวไทยและยานพาหนะ เนื่องในวันสำคัญต่างๆ ของชาติ
[26 เม.ย. 2562]
button พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
[19 เม.ย. 2562]
button พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่8) พ.ศ.2562
[19 เม.ย. 2562]
button การเตรียมความพร้อมและกำชับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ ช่วงเทศกาลสงกรานต์
[9 เม.ย. 2562]
button รายงานการประเมินประสิทธิภาพการจัดการอุทยานแห่งชาติแม่วงก์
[28 มี.ค. 2562]
button ร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ....
[22 มี.ค. 2562]
button ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง ยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติสำหรับบุคคลชาวไทย และยานพาหนะ ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2560.
[29 ธ.ค. 2559]
button คำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ 2698/2559 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการบริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติช่วงเทศกาลท่องเที่ยว
[20 ธ.ค. 2559]
button แบบฟอร์มการจัดทำฐานข้อมูลด้านการจัดการท่องเที่ยวและนันทนาการ เรื่อง รายละเอียดแบบสำรวจห้องน้ำ-สุขา
[13 ต.ค. 2559]
 
     

     
 
ข่าวสมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
[17 พ.ค. 2562]
button ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
[1 พ.ค. 2562]
button ประกาศสำนักอุทยานแห่งชาติ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
[8 มี.ค. 2562]
button ประกาศสำนักอุทยานแห่งชาติ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
[5 มี.ค. 2562]
button ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักอุทยานแห่งชาติ
[14 ก.ย. 2561]
 
     
ข่าวอุทยานแห่งชาติ
ปฏิบัติการรื้อถอนพืชผลอาสิน (ยางพารา) ตาดโตน

ประมวลภาพถ่าย

         การสนธิกำลังปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม        อุทยานแห่งชาติตาดโตน  จังหวัดชัยภูมิ  

ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่    (นครราชสีมา)    อุทยานแห่งชาติตาดโตน 

จังหวัดชัยภูมิ

เมื่อวันที่  ๕-๖  กันยายน  ๒๕๕๕

 

  

 

ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  (นายชนะ  นพสุวรรณ) ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธาน

ในการปล่อยแถวและให้โอวาทแก่กำลังพล 

โดยมีท่านผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๗   ผอ.สนง.ทสจ.ชย.  

ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน หัวหน้าหน่วยงานภาคสนามทุกหน่วยในสังกัดเข้าร่วม

โดยพร้อมเพรียง

                 

นายนพวงค์ พฤกษชาติ หน.อช.ตาดโตน   นายประมุข ทิชากรผอ.สบอ.๗ กล่าวรายงาน   กำลังพลร่วมสนธิกำลัง  จำนวน๓๕๐ นาย                                           กล่าวต้อนรับและขอบคุณ                                                                              จากหน่วยงานภาคสนามและส่วนกลางสบอ.๗

                

กำลังเข้าพื้นที่และดำเนินการรื้อถอนพืชผล     ท่านผู้บัญชาการเรือนจำชัยภูมิร่วมสังเกตุการณ์       ท่านรอง ผอ.กอรมน.ชย.  ร่วมสังเกตุการณ์

               

ท่านผอ.สบอ.๗ บัญชาการและควบคุมด้วยตนเอง หน.อช.ตาดโตน รายงานสถานการณ์เป็นระยะๆ ผู้บริหารและหัวหน้าชุดปรึกษาและรับทราบสถานการณ์

               

กำลังพลทั้งชายและหญิงปฏิบัติด้วยความเข้มแข็ง

             

กำลังพลทั้งตัด/ทอนต้นยางพารา แล้วก็แบกมารวมหมอไว้

 

*******************************************

การปฏิบัติงาน

ตามแผนการสนธิกำลังปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอุทยานแห่งชาติตาดโตน  จังหวัดชัยภูมิ

(ปฏิบัติการรื้อถอนพืชผลอาสิน (ยางพารา)  ในพื้นที่ของแปลงพิพาท  จำนวน ๔  แปลง  เนื้อที่  ๒๐๗ ไร่)

เมื่อวันที่  ๕-๖  กันยายน  ๒๕๕๕

******************************

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่    (นครราชสีมา)  ได้ดำเนินการสนธิกำลังเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานในสังกัด  คือ  อุทยานแห่งชาติตาดโตน  อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม  อุทยานแห่งชาติไทรทอง  อุทยานแห่งชาติภูแลนคา  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า    ภูเขียว  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผาผึ้ง  สถานีฯ ห้วยกุ่ม  หน่วยป้องกันและปราบปราบฯ  ฐานปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทำลายทรัพยากรป่าไม้ฯ และหน่วยงานอื่น  จำนวน  ๓๕๐  นาย  เข้าดำเนินการรื้อถอนพืชผลอาสิน (ยางพารา)  ในพื้นที่พิพาท  จำนวน    แปลง  เนื้อที่  ๒๐๗  ไร่  โดยพื้นที่เป้าหมายเป็นคดีเมื่อปี  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ศาลได้มีคำพิพากษาจำคุก ๔  ปี    เดือน  และให้จำเลย  คนงาน  ผู้แทนและบริวารออกจากพื้นที่   เมื่อปี พ.ศ.  ๒๕๔๙ และตามคำสั่งศาลปกครองนครราชสีมาได้มีคำสั่งยกคำขอทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางการปกครองเพราะคำฟ้องไม่เข้าองค์ประกอบ  จึงได้ดำเนินการตามมาตรา ๒๒  แห่ง พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๐๔  และตามภารกิจสนธิกำลังโดยในวันที่    กันยายน  ๒๕๕๕  ได้มีการปล่อยแถวเข้าพื้นที่ดำเนินการโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังวัดชัยภูมิ  ให้เกียรติมาเป็นประธาน  มีผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๗  รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความสงบภายในจังหวัดชัยภูมิ  ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ  ผู้บัญชาการเรือนจำชัยภูมิ  ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน  หัวหน้าหน่วยงานภาคสนาม  เข้าร่วมในวันที่    กันยายน  ๒๕๕๕ และในวันที่    กันยายน  ๒๕๕๕  ได้ดำเนินการรื้อถอนพืชผลอาสิน  (ยางพารา)  จนแล้วเสร็จตามเป้าหมาย  สำหรับพื้นที่เป้าหมายที่ได้ดำเนินการแล้วจะได้ดำเนินการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูป่าต้นน้ำโดยจะขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า  และพันธุ์พืช  หรือหน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจหรือเอกชนต่อไป

 

[16 ก.ย. 2555] จำนวนเปิดอ่าน 4 ครั้ง