หน้าแรก | จองที่พักออนไลน์ | เว็บไซต์กลางสำนักอุทยานแห่งชาติ | สำหรับเจ้าหน้าที่
ผู้เข้าชม : 20408364 คน | พุธ 19 กุมภาพันธ์ 2563  
     
 
ข่าวจากพื้นที่อนุรักษ์
อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีดร่วมกับ ม.ทักษิณ จัดกิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ
[18 ก.พ. 2563]

[18 ก.พ. 2563]
อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ร่วมรณรงค์ลดขยะมูลฝอยในเขตอุทยานแห่งชาติ
[18 ก.พ. 2563]
button การประชุมคณะทำงานการสำรวจครอบครองที่ดิน ระดับพื้นที่
[23 ม.ค. 2563]
button ครบรอบ 39 ปี อุทยานแห่งชาติตาดโตน
[3 ม.ค. 2563]
button อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีด จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
[5 ธ.ค. 2562]
button เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีดเฝ้าระวังช้างป่า
[3 ธ.ค. 2562]
button ศึกษาดูงานโครงการ “ป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ชัยภูมิ”
[22 พ.ย. 2562]
button สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 จัดประชุม "คณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อน (Road Map) ในพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน"
[19 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติตาดโตน จัดงานพิธีรวมใจคืนผืนป่า
[16 ส.ค. 2558]
 
     

     
 
ท่องเที่ยวทั่วไทย
 
     

     
 
ค้นหาข้อมูลท่องเที่ยว
 
     

     
 
กฎ ระเบียบ แบบฟอร์ม เอกสารเผยแพร่
button ประกาศยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติ ช่วงเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2563
[20 ธ.ค. 2562]
button ยกเว้นค่าบริการเข้าไปในอุทยานแห่งชาติฯช่วงเทศกาลปีใหม่
[9 ธ.ค. 2562]
button ความสวยงามที่สัมผัสได้
[9 ธ.ค. 2562]
button ประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น เป้นการชั่วคราว
[18 ต.ค. 2562]
button ประกาศ โครงการอนุรักษ์ช้างป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ในภาคตะวันออก
[3 ต.ค. 2562]
button พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562
[11 มิ.ย. 2562]
button แบบฟอร์มสำรวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ภายในหน่วยงาน
[4 มิ.ย. 2562]
button การเตรียมความพร้อมและกำชับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ ช่วงเทศกาลสงกรานต์
[9 เม.ย. 2562]
button ร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ....
[22 มี.ค. 2562]
button ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง ยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติสำหรับบุคคลชาวไทย และยานพาหนะ ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2560.
[29 ธ.ค. 2559]
 
     

     
 
ข่าวสมัครงาน
 
     
ข่าวอุทยานแห่งชาติ
กวางป่าฟื้นฟูที่ป่าหมาก - ความร่วมมือระหว่างรัฐและชุมชนในการอนุรักษ์สัตว์ป่า

 

 

อุทยานแห่งชาติกุยบุรีร่วมกับโครงการอนุรักษ์เสือโคร่ง WWF ประเทศไทย และชาวบ้านป่าหมากในการอนุรักษ์กวางป่า

 

             เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2552 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่อุทยานฯ กุยบุรี WWF ประเทศไทย ได้มอบภาพถ่ายกวางป่าที่ถ่ายได้จากกล้องดักถ่ายภาพอัตโนมัติให้แก่ชาวบ้านป่าหมากเพื่อเป็นกำลังใจที่ชาวบ้านป่าหมากได้ดำเนินการอนุรักษ์กวางป่าในพื้นที่หมู่บ้านของตนเป็นเวลามากกว่า 10 ปี

             กวางป่าลดจำนวนลงอย่างมากในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา และค่อนข้างหายากโดยทั่วไปในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี โดยมีสาเหตุมาจากการลดลงของพื้นทีป่าและการล่าสัตว์ กวางป่ามีความสำคัญในฐานะที่เป็นเหยื่อของเสือโคร่ง ดังนั้นการลดลงของกวางป่าย่อมส่งผลกระทบต่อการอยู่รอดของเสือโคร่งโดยตรง

             ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ชาวบ้านป่าหมากที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่เป็นอุทยานแห่งชาติกุยบุรีทุกวันนี้มากว่า 100 ปีสังเกตเห็นแนวโน้มการลดจำนวนลงของกวางป่าที่เกิดขึ้นโดยทั่วไป ผู้นำชุมชนในสมัยนั้นได้แก่ลุงแดง และลุงเงิน ได้ชักชวนชาวบ้านให้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและขอให้ชาวบ้านร่วมมือร่วมใจกันในการช่วยให้กวางป่าที่อาศัยอยู่ในพื้นที่โดยรอบหมู่บ้านได้มีโอกาสเพิ่มจำนวนโดยไม่ให้มีการล่ากวางป่าอย่างสิ้นเชิง

 

    

 

ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา ทางอุทยานแห่งชาติกุยบุรีและโครงการอนุรักษ์เสือโคร่ง WWF ประเทศไทย ได้ร่วมกันสำรวจสัตว์ป่าในพื้นที่หุบอินทนิล และพบว่ากวางป่ามีจำนวนมากที่สุดในพื้นที่ดังกล่าว รวมถึงพื้นที่โดยรอบหมู่บ้าน และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในทุกๆ ปีที่มีการสำรวจ

 

          

 

 ทางอุทยานแห่งชาติกุยบุรีและโครงการอนุรักษ์เสือโคร่ง WWF ประเทศไทย ตระหนักถึงความสำคัญในบทบาทของชุมชนป่าหมากในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์กวางป่า จึงทำการมอบภาพกวางป่าที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติกุยบุรี นายบุญลือ พูลนิล เป็นผู้ลงนามมอบให้เพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงความขอบคุณ และขอให้ชาวบ้านป่าหมากได้ขยายผลของการอนุรักษ์สัตว์ป่าไปยังสัตว์ชนิดอื่นๆ อีกในระยะต่อไป

         นายสำราญ เปรมปรี เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีกล่าวในที่ประชุมชาวบ้านป่าหมากว่า “การที่ชาวบ้านป่าหมากได้ช่วยกันอนุรักษ์กวางป่า ถือเป็นสิ่งที่ดีทั้งต่อชาวบ้านและอุทยานฯ เอง เพราะอุทยานฯ เป็นของประชาชนทุกคน ซึ่งมีหน้าที่ต้องช่วยกันดูแล นอกจากนั้น ในระยะยาว หมู่บ้านป่าหมากอาจจะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีความสำคัญ เพราะมีกวางป่าให้ผู้มาเยือนได้ชม ซึ่งผลประโยชน์จะตกแก่ชาวบ้านเอง”

        นายมิ่ง พูลลัด ประธานคณะกรรมการหมู่บ้านป่าหมาก ในฐานะตัวแทนผู้รับมอบภาพถ่าย ได้กล่าวถึงประวัติความเป็นมาของการอนุรักษ์กวางป่าโดยชุมชนป่าหมาก ซึ่งเกิดจากการตระหนักและเห็นความสำคัญของทั้งผู้นำและลูกบ้าน อันนำมาสู่การฟื้นฟูของประชากรกวางป่าในพื้นที่โดยรอบหมู่บ้านและในหุบอินทนิลดังที่เห็นในปัจจุบันนี้

 

 

เจ้าหน้าที่ WWF ประเทศไทย อธิบายถึงทรัพยากรสัตว์ป่าในบริเวณอุทยานแห่งชาติกุยบุรีโดยใช้ภาพเป็นตัวกลางในการสื่อความหมาย

 

 

ความสนใจของชาวบ้านป่าหมากเกี่ยวกับทรัพยากรสัตว์ป่า

 

 

เจ้าหน้าที่ WWF ประเทศไทยสอนเด็กๆชาวบ้านป่าหมากเกี่ยวกับกล้องดักถ่ายภาพอัตโนมัติ

 

 

เจ้าหน้าที่ WWF ประเทศไทย สอนเกี่ยวกับการติดตั้งกล้องดักถ่าพภาพอัตโนมัติโดยเด็กๆชาวบ้านป่าหมากให้ความสนใจในการศึกษาเรียนรู้อย่างตั้งใจ

 

 

การลาดตระเวนโดยเดินเพื่อสำรวจทรัพยากรสัตว์ป่าบริเวณหุบอินทนิลในพี้นที่เขต

อุทยานแห่งชาติกุยบุรี

เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีและเจ้าหน้าที่โครงการอนุรักษ์เสือโคร่ง  WWF ประเทศไทย นั่งพักเหนื่อยตามอัธยาศัย

 

ทิ้งท้าย....เก็บความสวยงามของธรรมชาติใส่ฟิล์มมาฝาก....

 

บริเวณผืนป่าอุทยานแห่งชาติกุยบุรี

นี่คือ...ผีเสื้อหางดาบธรรมดาและผีเสื้อหนอนจำปีใบจุดแยก

ความสวยงามตามธรรมชาติย่อมสวยงาม...ถ้าอยู่ในผืนป่าตามธรรมชาติ

 

 

 

 

[20 พ.ค. 2552] จำนวนเปิดอ่าน 6 ครั้ง