หน้าแรก | จองที่พักออนไลน์ | เว็บไซต์กลางสำนักอุทยานแห่งชาติ | สำหรับเจ้าหน้าที่
ผู้เข้าชม : 18352669 คน | เสาร์ 25 พฤษภาคม 2562  
     
 
ข่าวจากพื้นที่อนุรักษ์
button ประกาศ... ปิดแหล่งท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกเกริงกระเวีย ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลม
[14 พ.ค. 2562]
button เตือน!! พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน วันที่ 1-2 เมษายน 2562
[2 เม.ย. 2562]
button สำนักอุทยานแห่งชาติ จะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เจตนารมณ์และแนวคิดการนำร่องพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .... สูู่การปฏิบัติการ ในวันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด
[22 มี.ค. 2562]
button สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 จัดประชุม "คณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อน (Road Map) ในพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน"
[19 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติตาดโตน จัดงานพิธีรวมใจคืนผืนป่า
[16 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติตาดโตน จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม
[16 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล 83 พรรษา มหาราชินี เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558
[14 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ขอปิดแหล่งท่องเที่ยวบริเวณโป่งน้ำร้อนท่าปาย (เปิดให้บริการตามปกติแล้ว)
[12 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติดอยภูนางร่วมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2558
[7 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง ออกตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ ประจำเดือน กรกฎาคม 2558
[7 ส.ค. 2558]
 
     

     
 
ท่องเที่ยวทั่วไทย
 
     

     
 
ค้นหาข้อมูลท่องเที่ยว
 
     

     
 
กฎ ระเบียบ แบบฟอร์ม เอกสารเผยแพร่
button ประกาศจัดตั้งอุทยานแห่งชาติดอยจง
[10 พ.ค. 2562]
button รายงานผลการดำเนินงานการยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติสำหรับบุคคลชาวไทยและยานพาหนะ เนื่องในวันสำคัญต่างๆ ของชาติ
[26 เม.ย. 2562]
button พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
[19 เม.ย. 2562]
button พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่8) พ.ศ.2562
[19 เม.ย. 2562]
button การเตรียมความพร้อมและกำชับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ ช่วงเทศกาลสงกรานต์
[9 เม.ย. 2562]
button รายงานการประเมินประสิทธิภาพการจัดการอุทยานแห่งชาติแม่วงก์
[28 มี.ค. 2562]
button ร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ....
[22 มี.ค. 2562]
button ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง ยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติสำหรับบุคคลชาวไทย และยานพาหนะ ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2560.
[29 ธ.ค. 2559]
button คำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ 2698/2559 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการบริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติช่วงเทศกาลท่องเที่ยว
[20 ธ.ค. 2559]
button แบบฟอร์มการจัดทำฐานข้อมูลด้านการจัดการท่องเที่ยวและนันทนาการ เรื่อง รายละเอียดแบบสำรวจห้องน้ำ-สุขา
[13 ต.ค. 2559]
 
     

     
 
ข่าวสมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
[17 พ.ค. 2562]
button ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
[1 พ.ค. 2562]
button ประกาศสำนักอุทยานแห่งชาติ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
[8 มี.ค. 2562]
button ประกาศสำนักอุทยานแห่งชาติ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
[5 มี.ค. 2562]
button ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักอุทยานแห่งชาติ
[14 ก.ย. 2561]
 
     
ข่าวอุทยานแห่งชาติ
อุทยานแห่งชาติตาดโตน จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗

             อุทยานแห่งชาติตาดโตน จังหวัดชัยภูมิ จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ “โครงการคืนความสุขคนไทย เทิดไท้องค์ราชันราชินี พาพ่อแม่เที่ยวฟรีในอุทยานแห่งชาติ”

****************

                     เนื่องในวโรกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาที่เวียนมาบรรจบ อีกวาระหนึ่งในวันที่  ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๗ อุทยานแห่งชาติตาดโตน ได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ตาม “โครงการคืนความสุข คนไทย เทิดไท้องค์ราชันราชินี  พาพ่อแม่เที่ยวฟรีในอุทยานแห่งชาติ” โดยมีนายนพวงค์  พฤกษชาติ  หัวหน้าอุทยานแห่งชาติตาดโตน  นำข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ ประกอบกิจกรรม  ดังนี้

๑.       เวลา  ๐๖.๓๐ น.   ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ณ บริเวณโดมเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนเมืองพญาแล

๒.     เวลา  ๐๙.๐๐ น.   ร่วมลงนามถวายพระพร ณ หอประชุมอนุสรณ์ ๑๘๖  ปี เจ้าพ่อพญาแล  โรงเรียนเมืองพญาแล

๓.    เวลา  ๑๐.๓๐  น.   จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ  ห้องประชุมตาดโตน ๒  อุทยานแห่งชาติตาดโตน

๔.     เวลา  ๑๙.๐๐ น.  ร่วมจุดเทียนชัยฯ ณ  สนามศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ


นายนพวงค์  พฤกษชาติ  หัวหน้าอุทยานแห่งชาติตาดโตน 

นำคณะเจ้าหน้าที่ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาตินายนพวงค์  พฤกษชาติ  หัวหน้าอุทยานแห่งชาติตาดโตน นำคณะเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติตาดโตน  ร่วมลงนามถวายพระพร  ณ หอประชุมอนุสรณ์  ๑๘๖ ปี เจ้าพ่อพญาแล  โรงเรียนเมืองพญาแลนายนพวงค์  พฤกษชาติ  หัวหน้าอุทยานแห่งชาติตาดโตน

ถวายเครื่องสักการะและจุดเทียนชัยฯ ณ ห้องประชุมตาดโตน ๒นายนพวงค์  พฤกษชาติ  หัวหน้าอุทยานแห่งชาติตาดโตน นำคณะเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติตาดโตน กล่าวราชสดุดี ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล


ร่วมวางพานพุ่ม  ณ สนามศาลากลางจังหวัดชัยภูมิร่วมจุดเทียนชัย ณ สนามกีฬากลางจังหวัดชัยภูมินายนพวงค์  พฤกษชาติ  หัวหน้าอุทยานแห่งชาติตาดโตน  และคณะเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม  ๒๕๕๗ 

[6 ธ.ค. 2557] จำนวนเปิดอ่าน 5 ครั้ง