หน้าแรก | จองที่พักออนไลน์ | เว็บไซต์กลางสำนักอุทยานแห่งชาติ | สำหรับเจ้าหน้าที่
ผู้เข้าชม : 18941923 คน | จันทร์ 26 สิงหาคม 2562  
     
 
ข่าวจากพื้นที่อนุรักษ์
button ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง เปลี่ยนชื่ออุทยานแห่งชาติภูผายา เป็น อุทยานแห่งชาติภูหินจอมธาตุ - ภูพระบาท
[24 ก.ค. 2562]
button การประชุมหัวหน้าอุทยานแห่งชาติครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562
[27 มิ.ย. 2562]
button ประกาศ...ปิดการเข้าสำรวจภายในถ้ำหลวง ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน (เตรียมการ)
[14 มิ.ย. 2562]
button สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 จัดประชุม "คณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อน (Road Map) ในพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน"
[19 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติตาดโตน จัดงานพิธีรวมใจคืนผืนป่า
[16 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติตาดโตน จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม
[16 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล 83 พรรษา มหาราชินี เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558
[14 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ขอปิดแหล่งท่องเที่ยวบริเวณโป่งน้ำร้อนท่าปาย (เปิดให้บริการตามปกติแล้ว)
[12 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติดอยภูนางร่วมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2558
[7 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง ออกตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ ประจำเดือน กรกฎาคม 2558
[7 ส.ค. 2558]
 
     

     
 
ท่องเที่ยวทั่วไทย
 
     

     
 
ค้นหาข้อมูลท่องเที่ยว
 
     

     
 
กฎ ระเบียบ แบบฟอร์ม เอกสารเผยแพร่
รายงานลักษณะสำคัญขององค์การ สำนักอุทยานแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
[21 ส.ค. 2562]
button ประกาศยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติสำหรับชาวไทยและยานพาหนะ ในวันที่ 28 กรกฎาคม ของทุกปี
[22 ก.ค. 2562]
button พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562
[11 มิ.ย. 2562]
button แบบฟอร์มสำรวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ภายในหน่วยงาน
[4 มิ.ย. 2562]
button การเตรียมความพร้อมและกำชับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ ช่วงเทศกาลสงกรานต์
[9 เม.ย. 2562]
button ร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ....
[22 มี.ค. 2562]
button ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง ยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติสำหรับบุคคลชาวไทย และยานพาหนะ ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2560.
[29 ธ.ค. 2559]
button คำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ 2698/2559 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการบริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติช่วงเทศกาลท่องเที่ยว
[20 ธ.ค. 2559]
button แบบฟอร์มการจัดทำฐานข้อมูลด้านการจัดการท่องเที่ยวและนันทนาการ เรื่อง รายละเอียดแบบสำรวจห้องน้ำ-สุขา
[13 ต.ค. 2559]
button แบบฟอร์มการจัดทำฐานข้อมูลด้านการจัดการท่องเที่ยวและนันทนาการ
[29 ก.ย. 2559]
 
     

     
 
ข่าวสมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง สำนักอุทยานแห่งชาติ
[22 ส.ค. 2562]
รับสมัครพนักงานจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ 1 ตำแหน่ง
[16 ส.ค. 2562]
button รับสมัครพนักงานจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป 2 ตำแหน่ง
[8 ส.ค. 2562]
button รับสมัครพนักงานจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ ตำแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย 1 ตำแหน่ง
[31 พ.ค. 2562]
button ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักอุทยานแห่งชาติ
[14 ก.ย. 2561]
 
     
ข่าวอุทยานแห่งชาติ
อุทยานแห่งชาติตาดโตน จังหวัดชัยภูมิ สนธิกำลัง ครั้งที่๗ ตาม

โครงการ “รวมใจคืนผืนป่า เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕  ธันวาคม ๒๕๕๗”

...................................................

                             อุทยานแห่งชาติตาดโตน  ร่วมกับ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยประจำพื้นที่ จังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินการจัดโครงการ “รวมใจคืนผืนป่า เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗” ภายใต้ปฏิบัติการทวงคืนผืนป่าชัยภูมิ ซึ่งถือว่าเป็นการดำเนินการทวงคืนผืนป่าฯ ครั้งที่ ๗  ของอุทยานแห่งชาติตาดโตน เข้าดำเนินการในวันที่ ๑๙ ธันวาคม  ๒๕๕๗  ณ บริเวณลำห้วยยาง  บ้านคำน้อย หมู่ที่ ๕  ตำบลห้วยต้อน อำเภอเมืองชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิ  ดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง รื้อถอนตัดต้นยางพาราและพืชผลอาสิน และปลูกป่ายางนา  จำนวน ๕,๐๐๐ กล้า  พร้อมสร้างฝายชะลอน้ำ  จำนวน ๒  ฝาย ในพื้นที่ของคืนพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารจากราษฎร  จำนวน  ๑๘ ราย  และในพื้นที่ไม่น้อยกว่า  ๖๕๐ ไร่   โดยมี พล.ต.พุฒิเศรษฐ์  ภาคการ ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดชัยภูมิ , นางนภา  ศกุนตนาค  เป็นประธาน  อัตรากำลังเข้าดำเนินการ  ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๗ (นครราชสีมา) และ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดชัยภูมิและพลังมวลชน  รวม  ๖๐๐  คน  โดยมีนายยุทธชัย  ปัทมสนธิ  ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๗ พร้อมผู้บริหารในสังกัด และนายนพวงค์  พฤกษชาติ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติตาดโตน ให้การต้อนรับ การปฏิบัติภารกิจเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนายนพวงค์  พฤกษชาติ  หัวหน้าอุทยานแห่งชาติตาดโตน  มอบหมายภารกิจ
กำลังพลเคลื่อนพลเข้าพื้นที่ตามภารกิจ      
 พล.ต.พุฒิเศรษฐ์  ภาคการ  ผบ.กกล.รส.จว.ชย. และ นางนภา  ศกุนตนาค  รองผจว.ชย เดินทางมาเป็นประธาน


นายนพวงค์  พฤกษชาติ   หัวหน้าอุทยานแห่งชาติตาดโตน   กล่าวต้อนรับประธานและแขกผู้เข้าร่วมกิจกรรม


นายยุทธชัย  ปัทมสนธิ ผอ.สบอ.๗  กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการฯ
พล.ต.พุฒิเศรษฐ์  ภาคการ  ผบ.กกล.รส.จว.ชย. , นางนภา  ศกุนตนาค  รองผจว.ชย.และคณะผู้บริหาร ร่วมปลูกต้นไม้ และสร้างฝายชะลอน้ำ

บรรยากาศการปลูกต้นยางนา  จำนวน  ๕,๐๐๐  กล้า

คณะเจ้าหน้าที่สนธิกำลังรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและรื้อถอนยาพาราและพืชผลอาสิน

 

[20 ธ.ค. 2557] จำนวนเปิดอ่าน ครั้ง