หน้าแรก | จองที่พักออนไลน์ | เว็บไซต์กลางสำนักอุทยานแห่งชาติ | สำหรับเจ้าหน้าที่
ผู้เข้าชม : 18352991 คน | เสาร์ 25 พฤษภาคม 2562  
     
 
ข่าวจากพื้นที่อนุรักษ์
button ประกาศ... ปิดแหล่งท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกเกริงกระเวีย ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลม
[14 พ.ค. 2562]
button เตือน!! พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน วันที่ 1-2 เมษายน 2562
[2 เม.ย. 2562]
button สำนักอุทยานแห่งชาติ จะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เจตนารมณ์และแนวคิดการนำร่องพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .... สูู่การปฏิบัติการ ในวันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด
[22 มี.ค. 2562]
button สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 จัดประชุม "คณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อน (Road Map) ในพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน"
[19 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติตาดโตน จัดงานพิธีรวมใจคืนผืนป่า
[16 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติตาดโตน จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม
[16 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล 83 พรรษา มหาราชินี เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558
[14 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ขอปิดแหล่งท่องเที่ยวบริเวณโป่งน้ำร้อนท่าปาย (เปิดให้บริการตามปกติแล้ว)
[12 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติดอยภูนางร่วมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2558
[7 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง ออกตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ ประจำเดือน กรกฎาคม 2558
[7 ส.ค. 2558]
 
     

     
 
ท่องเที่ยวทั่วไทย
 
     

     
 
ค้นหาข้อมูลท่องเที่ยว
 
     

     
 
กฎ ระเบียบ แบบฟอร์ม เอกสารเผยแพร่
button ประกาศจัดตั้งอุทยานแห่งชาติดอยจง
[10 พ.ค. 2562]
button รายงานผลการดำเนินงานการยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติสำหรับบุคคลชาวไทยและยานพาหนะ เนื่องในวันสำคัญต่างๆ ของชาติ
[26 เม.ย. 2562]
button พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
[19 เม.ย. 2562]
button พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่8) พ.ศ.2562
[19 เม.ย. 2562]
button การเตรียมความพร้อมและกำชับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ ช่วงเทศกาลสงกรานต์
[9 เม.ย. 2562]
button รายงานการประเมินประสิทธิภาพการจัดการอุทยานแห่งชาติแม่วงก์
[28 มี.ค. 2562]
button ร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ....
[22 มี.ค. 2562]
button ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง ยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติสำหรับบุคคลชาวไทย และยานพาหนะ ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2560.
[29 ธ.ค. 2559]
button คำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ 2698/2559 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการบริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติช่วงเทศกาลท่องเที่ยว
[20 ธ.ค. 2559]
button แบบฟอร์มการจัดทำฐานข้อมูลด้านการจัดการท่องเที่ยวและนันทนาการ เรื่อง รายละเอียดแบบสำรวจห้องน้ำ-สุขา
[13 ต.ค. 2559]
 
     

     
 
ข่าวสมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
[17 พ.ค. 2562]
button ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
[1 พ.ค. 2562]
button ประกาศสำนักอุทยานแห่งชาติ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
[8 มี.ค. 2562]
button ประกาศสำนักอุทยานแห่งชาติ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
[5 มี.ค. 2562]
button ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักอุทยานแห่งชาติ
[14 ก.ย. 2561]
 
     
ข่าวอุทยานแห่งชาติ
จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และ วันครบรอบ ๓๔ ปี อุทยานแห่งชาติตาดโตน


อุทยานแห่งชาติตาดโตน จังหวัดชัยภูมิจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และวันครบรอบ ๓๔ ปี อุทยานแห่งชาติตาดโตน

**************************

              เนื่องในวันครบรอบวันประกาศจัดตั้งอุทยานแห่งชาติตาดโตน  ที่เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่ง ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม  ๒๕๕๗  ซึ่งอุทยานแห่งชาติตาดโตน จังหวัดชัยภูมิ สังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๗ (นครราชสีมา) กรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  ได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติ ตามราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่ ๙๗ ตอนที่ ๒๐๘  ลงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๒๓  เป็นอุทยานแห่งชาติ  ลำดับที่  ๒๓  ของประเทศไทย  เนื้อที่ ๑๓๕,๗๓๗.๕๐ ไร่ หรือประมาณ ๒๑๗.๑๘  ตารางกิโลเมตร  โดยกำหนดที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าภูแลนคาด้านทิศใต้  ท้องที่ตำบลนาฝาย  ตำบลนาเสียว  ตำบลห้วยต้อน และ ตำบลท่าหินโงม  อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ เป็นอุทยานแห่งชาติตาดโตน

             ๓๑ ธันวาคมของทุกปี  อุทยานแห่งชาติตาดโตนได้จัดกิจกรรมต่างๆ เนื่องในวันครอบรอบการประกาศจัดตั้งอุทยานแห่งชาติตาดโตน ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ นายนพวงค์  พฤกษชาติ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติตาดโตน นำคณะเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติตาดโตน ผู้นำท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว ประกอบกิจกรรม บวงสรวงปู่ด้วงย่าดี ทำบุญตักบาตรข้าวสาร – อาหารแห้ง ,ถวายภัตราหารเช้าแก่พระภิกษุสงฆ์  เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ซึ่งปีนี้อุทยานแห่งชาติตาดโตนได้มีอายุครบครอบ ๓๔ ปี ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ นี้ เพื่อเป็นการระลึกถึงวันประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติตาดโตน และเพื่อเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคี ตลอดจนสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อุทยานแห่งชาติตาดโตน 


นายนพวงค์  พฤกษชาติ  หัวหน้าอุทยานแห่งชาติตาดโตน นำคณะเจ้าหน้าที่บวงสรวงปู่ด้วง ย่าดี 

นายนพวงค์  พฤกษชาติ  หัวหน้าอุทยานแห่งชาติตาดโตนนำคณะเจ้าหน้าที่ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันครบรอบ ๓๔ ปี อุทยานแห่งชาติตาดโตน

บรรยากาศการทำบุญตักบาตร

ถวายภัตราหารเช้าแก่พระสงฆ์  จำนวน  ๙ รูป


หัวหน้าหน่วยงานใกล้เคียงและผู้นำท้องถิ่นร่วมทำบุญเนื่องในวันครบรอบ  ๓๔ ปี อุทยานแห่งชาติตาดโตน

นายนพวงค์  พฤกษชาติ  หัวหน้าอุทยานแห่งชาติตาดโตน นำข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติตาดโตน  กล่าวปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการ พนักงานที่ดีเนื่องในวันครบรอบประกาศจัดตั้งอุทยานแห่งชาติตาดโตน [2 ม.ค. 2558] จำนวนเปิดอ่าน 5 ครั้ง