หน้าแรก | จองที่พักออนไลน์ | เว็บไซต์กลางสำนักอุทยานแห่งชาติ | สำหรับเจ้าหน้าที่
ผู้เข้าชม : 17651476 คน | พฤหัสบดี 21 กุมภาพันธ์ 2562  
     
 
ข่าวจากพื้นที่อนุรักษ์
button ประกาศปิดการท่องเที่ยวชั่วคราวในเขตอุทยานแห่งชาติฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน เนื่องจากเกิดพายุโซนร้อน "ปาบึก" (PABUK)
[4 ม.ค. 2562]
button สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 จัดประชุม "คณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อน (Road Map) ในพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน"
[19 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติตาดโตน จัดงานพิธีรวมใจคืนผืนป่า
[16 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติตาดโตน จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม
[16 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล 83 พรรษา มหาราชินี เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558
[14 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ขอปิดแหล่งท่องเที่ยวบริเวณโป่งน้ำร้อนท่าปาย (เปิดให้บริการตามปกติแล้ว)
[12 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติดอยภูนางร่วมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2558
[7 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง ออกตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ ประจำเดือน กรกฎาคม 2558
[7 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติตาดโตน รับมอบโล่ห์พร้อมป้ายรณรงค์ห้องน้ำสะอาดเพื่อการท่องเที่ยว
[6 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติตาดโตน สนธิกำลังการแก้ไขปัญหาพื้นที่ปลูกยางพารา
[6 ส.ค. 2558]
 
     

     
 
ท่องเที่ยวทั่วไทย
 
     

     
 
ค้นหาข้อมูลท่องเที่ยว
 
     

     
 
กฎ ระเบียบ แบบฟอร์ม เอกสารเผยแพร่
button ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง ยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติสำหรับบุคคลชาวไทย และยานพาหนะ ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2560.
[29 ธ.ค. 2559]
button คำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ 2698/2559 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการบริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติช่วงเทศกาลท่องเที่ยว
[20 ธ.ค. 2559]
button แบบฟอร์มการจัดทำฐานข้อมูลด้านการจัดการท่องเที่ยวและนันทนาการ เรื่อง รายละเอียดแบบสำรวจห้องน้ำ-สุขา
[13 ต.ค. 2559]
button แบบฟอร์มการจัดทำฐานข้อมูลด้านการจัดการท่องเที่ยวและนันทนาการ
[29 ก.ย. 2559]
button แบบฟอร์ม แบบจัดทำข้อมูลกรอบความต้องการงบลงทุน
[22 ก.ค. 2559]
button แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลครุภัณฑ์เรือที่ใช้ประจำอุทยานแห่งชาติ
[29 มิ.ย. 2559]
button ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง การปรับลดอัตราค่าบริการสำหรับบุคคลที่เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ
[1 มิ.ย. 2559]
button สำนักอุทยานแห่งชาติ สามารถประกาศจัดตั้งอุทยานแห่งชาติได้อีก 1 แห่ง คือ "อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน"
[25 เม.ย. 2559]
button ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง ยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติสำหรับบุคคลชาวไทย และยานพาหนะ ในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
[5 ม.ค. 2559]
button การประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศในอุทยานแห่งชาติ
[23 ธ.ค. 2558]
 
     
ข่าวอุทยานแห่งชาติ
อุทยานแห่งชาติตาดโตน จัดอบรม “โครงการฝึกอบรมหลักสูตรทบทวนความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่”

อุทยานแห่งชาติตาดโตน จังหวัดชัยภูมิ
จัดอบรม“โครงการฝึกอบรมหลักสูตรทบทวนความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่”

**********************

     เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ อุทยานแห่งชาติตาดโตน จังหวัดชัยภูมิ ได้จัดอบรมทบทวนความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติตาดโตน ให้มีความรู้ด้านกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ และ กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการมีความพร้อม ในการจัดระเบียบแถวต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูง ที่เดินทางมาตรวจราชการ ตรวจเยี่ยม และติดตามผลการปฏิบัติงานตามโครงการฯต่างๆในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตาดโตน ให้เป็นไปด้วยความพร้อมเพียง เรียบร้อย   ถูกต้องตามหลักการ และวิธีการ โดยมีนายนพวงค์ พฤกษชาติ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติตาดโตน ได้ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง , บทบาทหน้าที่และความสำคัญของพนักงานราชการ ในการฝึกอบรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากร  จากกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดชัยภูมิ ฝึกอบรมท่าบุคคลมือเปล่า จัดระเบียบแถว การฝึกอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย...        

นายนพวงค์ พฤกษชาติ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติตาดโตน ประธานเปิดโครงการฯ พร้อมบรรยายพิเศษ

ภาคปฏิบัติระเบียบแถว


[18 ก.ค. 2558] จำนวนเปิดอ่าน 2 ครั้ง