หน้าแรก | จองที่พักออนไลน์ | สำหรับเจ้าหน้าที่
ผู้เข้าชม : 14934311 คน | ศุกร์ 24 พฤศจิกายน 2560  
     
 
ข่าวจากพื้นที่อนุรักษ์
ร่วมประชุมติดตามการค้าชาย แดนไทย-เมียนมา ของเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ณ ห้องรับรอง ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
[17 พ.ย. 2560]
ย้อมสีสันต์พันธุ์ไม้ป่าคืนถิ่น อุทยานแห่งชาติตาดโตน
[15 พ.ย. 2560]
button ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เดินทางไปยังหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ สร.1 (น้ำตกแม่สุรินทร์) เพื่อเยี่ยมเยือนและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
[13 พ.ย. 2560]
button หัวหน้าอุทยานฯพร้อมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ เข้าร่วมพิธีเปิดเทศกาลดอกบัวตองบานบนดอยแม่อูคอ ประจำปี 2560
[13 พ.ย. 2560]
button อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ ประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2560
[9 พ.ย. 2560]
button อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการป้องกันการตัดไม้ทำลายป่า(คปอ)ณอำเภอปางมะผ้า
[9 พ.ย. 2560]
button อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อร่วมกับ ทหาร สำนักงานปศุสัตว์ ตชด. 336 ประชุมติดตามสถานการณ์การนำสินค้าผ่านแดน เข้าช่องทางบ้านดอยแสง ตาม ม. 5 ทวิ ของศุลกากร หลังจากทางอุทยานแห่งชาติถ้ำปลาฯ ได้ห้ามนำสินค้าผ่านแดนเข้ามาตามช่องทางดังกล่าว
[9 พ.ย. 2560]
button อุทยานถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อขอแนะนำ 🕊️หงส์🕊️ที่ ปางอุ๋ง
[3 พ.ย. 2560]
button อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อเชิญชวนลอยกระทง ณ ปางอุ๋ง
[2 พ.ย. 2560]
button อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อจัดทำPlat Form
[2 พ.ย. 2560]
 
     

     
 
ท่องเที่ยวทั่วไทย
 
     

     
 
ค้นหาข้อมูลท่องเที่ยว
 
     

     
 
กฎ ระเบียบ แบบฟอร์ม เอกสารเผยแพร่
คู่มือมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ประเภทถ้ำ
[15 พ.ย. 2560]
button ซักซ้อมการรายงานข้อมูลจำนวนนักท่องเที่ยว ยานพาหนะ และเงินรายได้ในอุทยานแห่งชาติช่วงเทศกาลท่องเที่ยว
[30 ธ.ค. 2559]
button ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง ยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติสำหรับบุคคลชาวไทย และยานพาหนะ ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2560.
[29 ธ.ค. 2559]
button คำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ 2698/2559 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการบริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติช่วงเทศกาลท่องเที่ยว
[20 ธ.ค. 2559]
button แบบฟอร์มการจัดทำฐานข้อมูลด้านการจัดการท่องเที่ยวและนันทนาการ เรื่อง รายละเอียดแบบสำรวจห้องน้ำ-สุขา
[13 ต.ค. 2559]
button แบบฟอร์มการจัดทำฐานข้อมูลด้านการจัดการท่องเที่ยวและนันทนาการ
[29 ก.ย. 2559]
button แบบฟอร์ม แบบจัดทำข้อมูลกรอบความต้องการงบลงทุน
[22 ก.ค. 2559]
button แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลครุภัณฑ์เรือที่ใช้ประจำอุทยานแห่งชาติ
[29 มิ.ย. 2559]
button ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง การปรับลดอัตราค่าบริการสำหรับบุคคลที่เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ
[1 มิ.ย. 2559]
button สำนักอุทยานแห่งชาติ สามารถประกาศจัดตั้งอุทยานแห่งชาติได้อีก 1 แห่ง คือ "อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน"
[25 เม.ย. 2559]
 
     
ข่าวอุทยานแห่งชาติ
การประชุมเรื่องพื้นที่อนุรักษ์แบบบูรณาการอุทยานแห่งชาติตาดโตน

       วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 นายฐากร ล้อมศตพร ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 ได้มอบ นโยบายของรมว.ทส. 3เกาะติด 3ปฏิบัติ การบริหารงานของพื้นที่อนุรักษ์แบบบูรณาการ หลักการบริหารการจัดการ  4 M และหลักการจัดการตามแนวทางของ POSCORB แก่หัวหน้าพื้นที่อนุรักษ์แบบบูรณาการอุทยานแห่งชาติตาดโตน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป หัวหน้าฝ่ายวิชากร หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและจัดการท่องเที่ยว หัวหน้าฝ่ายป้องกันปราบปรามและควบคุมไฟป่า หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วม หัวหน้าฝ่ายจัดการพื้นที่อนุรักษ์ เจ้าหน้าที่และบุคลากรที่เกี่ยวข้องหลักนโยบายของนโยบายของรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

3เกาะติด 3ปฏิบัติ มีดังนี้ คือ

      -3เกาะติด    ได้แก่

      -เกาะติดพื้นที่ พื้นที่รับผิดชอบ พื้นที่ 30 มิ.ย. 41 พื้นที่ทวงคืน ป่าสมบูรณ์ฯ

      -เกาะติดประชาชน ชุมชนรอบพื้นที่ พฤติกรรมและทัศนคติของคนในชุมชน ผู้นำชุมชน

      -เกาะติดขบวนการ ขบวนการตัดไม้ทำลายป่า เครือข่ายผู้มีอิทธิผล แกนนำชาวบ้าน กลุ่มผู้คัดค้านต่างๆ

      -3ปฏิบัติ    ได้แก่

      -ปฏิบัติทันที เมื่อสามารถดำเนินการเองได้ ให้รีบดำเนินการทันที ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ การลาดตระเวน การจับกุมดำเนินคดี

      -ปฏิบัติการร่วม สร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานอื่นและชุมชน มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนปฏิบัติการที่ต้องสนธิกำลัง

      -ปฏิบัติโดยใช้เครือข่ายประชาชน เครือข่ายเฝ้าระวังดูแลป่า อบรมเครือข่าว ให้ความรู้และจัดกิจกรรม

หลักบริหารการจัดการใช้หลัก ๔ M ประกอบด้วย

      1. Man คือ การบริหารกำลังคนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด

      2 .Money คือ การบริหารเงิน ใช้จ่ายต้นทุนน้อยที่สุดให้เกิดประสิทธิผล

      3. Material คือ การบริหารวัสดุในการดำเนินงานให้สิ้นเปลืองน้อยที่สุดและเกิด

   ประโยชน์สูงสุด

      4. Management คือ การจัดการบริหารควบคุมเพื่อให้งานทั้งหมดมีประสิทธิภาพ

หลักการจัดการตามแนวทางของ POSCORB

      Planning คือ การวางแผนร่วมกัน

      Organizing คือ การจัดองค์กรให้รวมเป็นหนึ่งเดียวกัน

      Structuring คือ โครงสร้างต้องเหมาะสม จัดบุคลากรให้เหมาะสมกับงาน

      Command คือ การบังคับบัญชา ต้องมีอำนาจสั่งการ

      Reporting คือ การรายงานและการติดตามผลในการปฏิบัติงาน

      Budgeting คือ การใช้งบประมาณอย่างประสิทธิภาพ

       พร้อมกันนี้ได้มีการนำเสนอสรุปผลการปฏิบัติงานในพื้นที่อนุรักษ์แบบบูรณาการอุทยานแห่งชาติตาดโตน ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2560 และแผนการปฏิบัติงานในที่อนุรักษ์แบบบูรณาการอุทยานแห่งชาติตาดโตน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยนายนพวงค์ พฤกษชาติ หัวหน้าพื้นที่อนุรักษ์แบบบูรณาการอุทยานแห่งชาติตาดโตน, นายสมศักดิ์ เทียบคุณ หัวหน้าสถานีไฟควบคุมไฟป่าตาดโตน-ภูแลนคา, นายวันชัย ยันบัวบาน หัวหน้าฐานปฏิบัติการป้องกันรักษาป่า ที่ นม 3 นครราชสีมา, นายพงษ์ศักดิ์ กองทอง หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำลำปะทาว, นายยม กลิ่นสุมาลย์ หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำชีลอง และนายนำชัย สุขเจริญ หัวหน้าโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริฯ มอบหมายให้ผู้ช่วยนำเสนอแทน และนายชัยวัฒน์ นิลพงศ์ หัวหน้า โครงการบริหารจัดการทรัพยากรในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ฯ ณ ห้องประชุมตาดโตน 2 อุทยานแห่งชาติตาดโตนนายฐากร ล้อมศตพรผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 มอบนโยบายของรมว.ทส.3เกาะติด 3ปฏิบัตินายนพวงค์ พฤกษชาติ หัวหน้าพื้นที่อนุรักษ์แบบบูรณาการอุทยานแห่งชาติตาดโตน รายงานผลการปฏิบัติงานพื้นที่อนุรักษ์แบบบูรณาการอุทยานแห่งชาติตาดโตน และอุทยานแห่งชาติตสดโตน[16 ต.ค. 2560] จำนวนเปิดอ่าน 2 ครั้ง