หน้าแรก | จองที่พักออนไลน์ | เว็บไซต์กลางสำนักอุทยานแห่งชาติ | สำหรับเจ้าหน้าที่
ผู้เข้าชม : 16838305 คน | จันทร์ 22 ตุลาคม 2561  
     
 
ข่าวจากพื้นที่อนุรักษ์
button ร่วมแสดงความคิดเห็น กรณีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ขยายเวลาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
[9 ต.ค. 2561]
button อทยานแห่งชาติตาดโตน “ป่ารักษ์น้ำ โล่ใหญ่ชัยภูมิ” คืนผืนป่าโล่ใหญ่ สู่พงไพรชัยภูมิ
[28 ก.ย. 2561]
button โครงการ “ทำความดีด้วยใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม”
[26 ก.ย. 2561]
button ลูกเสือพิทักทักษ์ป่า (SCOUT RANGER) อุทยานแห่งชาติตาดโตน จังหวัดชัยภูมิ
[21 ก.ย. 2561]
button ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักอุทยานแห่งชาติ
[14 ก.ย. 2561]
button โครงการสัมมนาเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติตาดโตน ประจำปีงบประมาณ 2561
[24 ส.ค. 2561]
button กิจกรรมรณรงค์ “ทำความดี ด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม”อุทยานแห่งชาติตาดโตน
[13 ส.ค. 2561]
button ประชุมคณะกรรมที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติตาดโตน จังหวัดชัยภูมิ Protected Area Committee (PAC) เพิ่มเติม
[7 ส.ค. 2561]
button โครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ ภายใต้กิจกรรม การปลูกป่าชายเลนและการเพาะพันธุ์กล้าไม้
[2 ส.ค. 2561]
button ผลการตัดสินรางวัล โครงการประกวดหมู่บ้านส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (สสอ.) ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
[27 ส.ค. 2558]
 
     

     
 
ท่องเที่ยวทั่วไทย
 
     

     
 
ค้นหาข้อมูลท่องเที่ยว
 
     

     
 
กฎ ระเบียบ แบบฟอร์ม เอกสารเผยแพร่
รายงานประจำปี 2560
[17 ต.ค. 2561]
button แผนที่อุทยานแห่งชาติในประเทศไทย
[14 ก.ย. 2561]
button ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง ยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติสำหรับบุคคลชาวไทย และยานพาหนะ ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2560.
[29 ธ.ค. 2559]
button คำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ 2698/2559 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการบริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติช่วงเทศกาลท่องเที่ยว
[20 ธ.ค. 2559]
button แบบฟอร์มการจัดทำฐานข้อมูลด้านการจัดการท่องเที่ยวและนันทนาการ เรื่อง รายละเอียดแบบสำรวจห้องน้ำ-สุขา
[13 ต.ค. 2559]
button แบบฟอร์มการจัดทำฐานข้อมูลด้านการจัดการท่องเที่ยวและนันทนาการ
[29 ก.ย. 2559]
button แบบฟอร์ม แบบจัดทำข้อมูลกรอบความต้องการงบลงทุน
[22 ก.ค. 2559]
button แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลครุภัณฑ์เรือที่ใช้ประจำอุทยานแห่งชาติ
[29 มิ.ย. 2559]
button ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง การปรับลดอัตราค่าบริการสำหรับบุคคลที่เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ
[1 มิ.ย. 2559]
button สำนักอุทยานแห่งชาติ สามารถประกาศจัดตั้งอุทยานแห่งชาติได้อีก 1 แห่ง คือ "อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน"
[25 เม.ย. 2559]
 
     
ข่าวอุทยานแห่งชาติ
อทยานแห่งชาติตาดโตน “ป่ารักษ์น้ำ โล่ใหญ่ชัยภูมิ” คืนผืนป่าโล่ใหญ่ สู่พงไพรชัยภูมิ
                 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานเปิดงาน พิธีปลูกป่าและส่งมอบพื้นที่ดำเนินการ ตามโครงการ “ป่ารักษ์น้ำ โล่ใหญ่ชัยภูมิ”โดยมี นายนพวงค์ พฤกษชาติ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติตาดโตนเป็นผู้รับมอบ ร่วมด้วย นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการทุกหมู่เหล่า ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งประชาชนจิตอาสารวมกว่า 5,000 คน
                 นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผวจ.ชัยภูมิ กล่าวว่า การดำเนินงานภายใต้ โครงการ “ป่ารักษ์น้ำ โล่ใหญ่ชัยภูมิ” ทำให้ผมรู้สึกภาคภูมิใจ และประทับใจ ที่ทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้รวมพลังกันเข้ามามีส่วนร่วม ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันดูแล แก้ไขปัญหา และสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ในการอนุรักษ์ฟื้นฟู บำรุงรักษา รวมถึงการการปกป้องทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของตน จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ถือเป็นการปลูกจิตสำนึกประชาชนทุกหมู่เหล่า ตามแนวพระราชดำริ “ปลูกป่าในใจคน”ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน
                สำหรับการดำเนินงานของโครงการฯ ประกอบด้วย
               1.กิจกรรมการสร้างฝายมีชีวิต เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วม และภัยแล้ง ก่อให้เกิดความชุ่มชื้นในพื้นที่ มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งพันธุ์พืช และสัตว์ป่า มีเป้าหมายจำนวน 100 ฝาย  ดำเนินการได้ 110 ฝาย
               2.กิจกรรมการสร้างป่า โดยการปลูกต้นไม้ที่ให้ดอกสีสันต่างๆ ได้แก่ สีเหลือง สีม่วง สีแสด สีขาว และสีชมพู เพื่อเพิ่มความหลากหลายของสีสันในธรรมชาติ และส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมทั้งทำให้สภาพป่ากลับมาอุดมสมบูรณ์ได้เร็วขึ้น มีพื้นที่เป้าหมายประมาณ 7,060 ไร่ ดำเนินการสร้างป่าได้ 7,060 ไร่ ต้นไม้ที่ปลูกทั้งสิ้น 296,000 ต้น
นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธาน


นายนพวงค์ พฤกษชาติ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติตาดโตน เป็นผู้รับมอบ
[28 ก.ย. 2561] จำนวนเปิดอ่าน ครั้ง