หน้าแรก | จองที่พักออนไลน์ | เว็บไซต์กลางสำนักอุทยานแห่งชาติ | สำหรับเจ้าหน้าที่
ผู้เข้าชม : 20256177 คน | อาทิตย์ 26 มกราคม 2563  
     
 
ข่าวจากพื้นที่อนุรักษ์
การประชุมคณะทำงานการสำรวจครอบครองที่ดิน ระดับพื้นที่
[23 ม.ค. 2563]
button ครบรอบ 39 ปี อุทยานแห่งชาติตาดโตน
[3 ม.ค. 2563]
button อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีด จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
[5 ธ.ค. 2562]
button เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีดเฝ้าระวังช้างป่า
[3 ธ.ค. 2562]
button ศึกษาดูงานโครงการ “ป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ชัยภูมิ”
[22 พ.ย. 2562]
button สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 จัดประชุม "คณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อน (Road Map) ในพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน"
[19 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติตาดโตน จัดงานพิธีรวมใจคืนผืนป่า
[16 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติตาดโตน จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม
[16 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล 83 พรรษา มหาราชินี เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558
[14 ส.ค. 2558]
button อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ขอปิดแหล่งท่องเที่ยวบริเวณโป่งน้ำร้อนท่าปาย (เปิดให้บริการตามปกติแล้ว)
[12 ส.ค. 2558]
 
     

     
 
ท่องเที่ยวทั่วไทย
 
     

     
 
ค้นหาข้อมูลท่องเที่ยว
 
     

     
 
กฎ ระเบียบ แบบฟอร์ม เอกสารเผยแพร่
button ประกาศยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติ ช่วงเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2563
[20 ธ.ค. 2562]
button ยกเว้นค่าบริการเข้าไปในอุทยานแห่งชาติฯช่วงเทศกาลปีใหม่
[9 ธ.ค. 2562]
button ความสวยงามที่สัมผัสได้
[9 ธ.ค. 2562]
button ประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น เป้นการชั่วคราว
[18 ต.ค. 2562]
button ประกาศ โครงการอนุรักษ์ช้างป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ในภาคตะวันออก
[3 ต.ค. 2562]
button พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562
[11 มิ.ย. 2562]
button แบบฟอร์มสำรวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ภายในหน่วยงาน
[4 มิ.ย. 2562]
button การเตรียมความพร้อมและกำชับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ ช่วงเทศกาลสงกรานต์
[9 เม.ย. 2562]
button ร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ....
[22 มี.ค. 2562]
button ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง ยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติสำหรับบุคคลชาวไทย และยานพาหนะ ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2560.
[29 ธ.ค. 2559]
 
     

     
 
ข่าวสมัครงาน
 
     
ข่าวอุทยานแห่งชาติ
ข้อที่มักผิดพลาดในการกรอกสถิตินักท่องเที่ยว

เรียน ผู้รับผิดชอบระบบฐานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ

ฝ่ายระบบฐานข้อมูลได้สุ่มตรวจสอบข้อมูลการกรอกสถิตินักท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติแล้ว มักพบข้อผิดพลาดในการกรอกข้อมูลที่พบเห็นได้บ่อยดังนี้

วัน เดือน ปี ของสถิติผิดพลาด หลังเลือกปี เดือน วัน ของข้อมูลแล้ว โปรดตรวจดูอีกครั้งว่าเป็นวัน เดือน หรือปี ถูกต้องหรือไม่

จำนวนนักท่องเที่ยวน้อยกว่าเป็นจริง เนื่องจากใส่เครื่องหมาย , คั่นระหว่างตัวเลขจำนวน ซึ่งระบบจะไม่บันทึกจำนวนตัวเลขหลังเครื่องหมาย , ดังนั้น การกรอกตัวเลขจึงต้องไม่ใส่เครื่องหมาย ,

นักท่องเที่ยวไม่ใส่ข้อมูลวันที่ไม่มีนักท่องเที่ยว หากวันใดไม่มีจำนวนนักท่องเที่ยวเลย ขอให้ใส่เพียงจำนวน 0 หนึ่งตัวในช่องใดช่องหนึ่งด้วย 

เพื่อเป็นการตรวจสอบความถูกต้อง ขอให้อุทยานเจ้าของข้อมูล ได้โปรดตรวจสอบจำนวนนักท่องเที่ยวในตารางสรุปที่มีในระบบบริการนักท่องเที่ยว อีกครั้งด้วย

ปัจจุบันกรมอุทยานฯได้เคยแจ้ง สบอ.ไปแล้วว่าไม่ต้องส่งสถิติมาที่ส่วนกลาง เนื่องจากจะมีข้อมูลในระบบอยู่แล้ว แต่อย่างไรก็ดี อุทยานแห่งชาติควรมีตารางบันทึกสถิติที่เก็บในรูปกระดาษเพื่อสำรองกรณีมีปัญหากับระบบฐานข้อมูล และเพื่อกรณีต้องการตรวจสอบข้อมูลภายหลัง (ข้อมูลทุกชนิดควรมีการสำรองในรูปของกระดาษพิมพ์ เก็บไว้ที่หน่วยงานเจ้าของข้อมูลเพื่อเป็นการสำรองข้อมูลในกรณีฉุกเฉิน )

ฝ่ายระบบฐานข้อมูล

[5 มี.ค. 2552] จำนวนเปิดอ่าน 9 ครั้ง